Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "GE Money Bank" finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 30.06.2011.
Emitents GE Money Bank, AS
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2011-08-31 16:28:41
Versijas komentārs
Teksts

BANKAS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR BANKAS DARBĪBU 2011. PUSGADĀ

2011. gada pirmajā pusgadā Latvijas banku sektorā bija vērojamas pirmās stabilizācijas pazīmes un izskatās, ka Latvijas ekonomika ir pārvarējusi recesiju. Pēc zaudējumus nesošas darbības un recesijas gandrīz divu gadu garumā Latvijas banku sektors uzrāda stabilizācijas pazīmes. Tomēr makroekonomiskā banku vide Latvijā joprojām ir izaicinājumiem pilna, mēs esam pārliecināti, ka ir jāturpina konservatīva un piesardzīga risku vadība un izmaksu kontrole.
Pirmajā pusgadā Banka veica visas nepieciešamās darbības, lai garantētu drošību un stabilitāti saviem klientiem, kas joprojām ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Tas tika panākts, nodrošinot augstu likviditāti un kapitāla bāzi, kas pārsniedz regulatora prasības. Liela nozīme kā vienmēr ir bijusi arī GE Money Bank mātes uzņēmuma – vienas no pasaules lielākajām un finansiāli drošākajām kompānijām General Electric – pieredzei.
Banka turpināja uzlabot riska vadību, darbības kontroles atbilstību un kontroles sistēmas, īstenoja vairākus IT projektus, kā arī veica izmaksu optimizācijas darbības. Izcilie risku, pārdošanas un parādu piedziņas komandu darba rezultāti palīdzēja sasniegt zemāku zaudējumu apjomu nekā bija plānots.
Banka noslēdza 2011. gada pirmo pusgadu ar 4,641 tūkstošu latu auditētajiem zaudējumiem, kas ir par 59% mazāk nekā tajā pašā periodā 2010. gadā. 2011. gada 30. jūnijā Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 13,89%, bet likviditātes rādītājs – 77,51% - abi rādītāji ievērojami pārsniedz regulatora noteikto līmeni.
Bankas kopējais kredītportfelis 2011. gada 30. jūnijā bija 91,065 tūkstoši latu. Portfeļa apjoms samazinājās galvenokārt izsniegto aizdevumu atmaksas rezultātā. Kopējais uzkrājumu apjoms 2011. gada 30. jūnijā bija 36,836 tūkstoši latu. Neto kredītu portfeļa apjoms 2011. gada 30. jūnijā bija 54,229 tūkstoši latu.
Kopējie bankas aktīvi pirmā pusgada laikā veidoja 129,961 tūkstošus latu, depozītu portfelis - 111,086 tūkstošus latu.
Tāpat Banka turpināja sniegt atbalstu neatkarīgajai bezpeļņas organizācijai Naudas Plānošanas Centrs (turpmāk – NPC). NPC pamata mērķis ir izglītot sabiedrību par dažādiem finanšu jautājumiem. Bankai sadarbojoties ar NPC pārstāvjiem atbalstīti vairāki projekti un sabiedrībai piedāvāti inovatīvi budžeta plānošanas rīki, sniegtas konsultācijas un organizēti semināri par naudas plānošanas un budžeta kontroles nozīmi.
2011. gada 28. jūnijā GE Capital paziņoja par līguma noslēgšanu ar Krievijas finanšu korporāciju “OTKRITIE” par “GE Money Bank” Latvija pārdošanu, darījuma summa netiek atklāta. Pašlaik darījums ir regulatora apstiprinājuma saņemšanas stadijā un abas puses sagaida, ka tas tiks pilnībā noslēgts dažu tuvāko mēnešu laikā. GE Capital saglabās īpašumtiesības patērētāju kreditēšanas un līzinga kompānijā GE Money AS, kas turpinās darboties Latvijā un arī turpmāk sniegs kvalitatīvus pakalpojumus klientiem.
GE Capital tic, ka šis darījums pozitīvi ietekmēs banku, kurai ir lielisks nākotnes attīstības potenciāls. Tas ir saskaņā ar GE kopējo stratēģiju, kas paredz finanšu pakalpojumu bilances samazinājumu, vienlaikus pilnā apmērā pildot saistības attiecībā uz mazāku un koncentrētāku GE Capital.
AS “GE Money Bank” turpinās darboties kā līdz šim, nodrošinot netraucētu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu. Bankas vadības uzdevums ir nodrošināt netraucētu īpašumtiesību nodošanu jaunajam īpašniekam, garantējot nepārtrauktu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu, kā arī nodrošinot Bankas drošību un stabilitāti. Mēs turpinām saglabāt augstu kapitāla pietiekamību un likviditāti, spēcīgu depozītu bāzi, piesardzīgu riska un izmaksu vadību.
Noslēgumā vēlamies pateikties Bankas darbiniekiem par ieguldīto darbu Bankas attīstībā, kā arī mūsu klientiem un sadarbības partneriem par viņu nepārtraukto uzticību un lojalitāti Bankai!
Kopš bilances datuma līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datuma nav bijuši notikumi, kas varētu atstāt būtisku ietekmi uz pārskata perioda rezultātiem.
 

Kristīne Rasnača
Komunikācijas projektu vadītāja

GE Money Bank Latvia

Ph.: +371 67029019

Mob.: +371 26490696

E-mail: kristine.rasnaca@ge.com

Pielikumi
FS_30 06 2011_lat_EUR_FINAL.pdf (1630.46 kB)
FS_30 06 2011_lat_LVL_FINAL.pdf (1629.00 kB)