Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par AS “GE Money Bank” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem
Emitents GE Money Bank, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2011-08-09 17:36:43
Versijas komentārs
Teksts

2011. gada 9. augustā plkst. 12.00 tika slēgta AS “GE Money Bank” akcionāru kārtējā sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi un pieņemti šādi lēmumi:

1. Pilnvarojuma noteikšana valdei palielināt sabiedrības pamatkapitālu

1.1. Noteikt pilnvarojumu valdei palielināt sabiedrības pamatkapitālu, nepārsniedzot 30 (trīsdesmit) procentus no sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī, ar pilnvarojuma termiņu no 2011. gada 10. augusta līdz 2012. gada 1.februārim, ar mērķi uzturēt kapitāla pietiekamības rādītāju saskaņā ar biznesa mērķiem un kredītiestāžu regulējošo normu noteiktajām prasībām.

2. Sabiedrības statūtu grozīšana un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

2.1. Sakarā ar pilnvarojuma noteikšanu valdei palielināt pamatkapitālu, papildināt sabiedrības statūtus ar 6.4.punktu šādā redakcijā:

„6.4. Valdei tiek noteikts pilnvarojums palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, nepārsniedzot 30 (trīsdesmit) procentus no Sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī, ar pilnvarojuma termiņu no 2011. gada 10. augusta līdz 2012. gada 1.februārim, ar mērķi uzturēt kapitāla pietiekamības rādītāju saskaņā ar biznesa mērķiem un kredītiestāžu regulējošo normu noteiktajām prasībām.”

2.2. Ņemot vērā šī lēmuma 1.punktā apstiprinātos grozījumus sabiedrības statūtos, apstiprināt pievienotos sabiedrības statūtus (paralēli latviešu un angļu valodās) jaunajā redakcijā.

3. Lēmuma pieņemšana par sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu

3.1. Akceptēt sabiedrības saimniecisko stāvokli un turpināt attīstīt sabiedrības komercdarbību. Noteikt sabiedrības valdei pienākumu turpināt izvērtēt sabiedrības finanšu (esošos un sagaidāmos) rādītājus un turpināt uzraudzīt kredītiestāžu darbību regulējošo normatīvo aktu kapitāla pietiekamības prasību ievērošanu.


Papildu informācija:

Kristīne Rasnača
Komunikācijas projektu vadītāja
GE Money Bank Latvia
Ph.: +371 67029019
Mob.: +371 26490696
Fax: +371 67024761
E-mail: kristine.rasnaca@ge.com

Pielikumi