Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par AS “GE Money Bank” akcionāru kārtējās sapulces lēmumiem
Emitents GE Money Bank, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2011-03-28 18:52:10
Versijas komentārs
Teksts

2011. gada 28. martā plkst.15.00 tika slēgta AS “GE Money Bank” akcionāru kārtējā sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi un pieņemti šādi lēmumi:

1. Sabiedrības 2010.gada pārskata apstiprināšana
1.1. Apstiprināt sabiedrības 2010.gada pārskatu

2. Aizvadītā gada peļņas izlietošana
2.1. Sabiedrības 2010.gada auditēto rezultātu - zaudējumus LVL 19.521.690,00 apmērā pievienot sabiedrības iepriekšējo gadu darbības rezultātiem.

3. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2011.gadam
3.1. Apstiprināt auditorkompāniju SIA “KPMG Baltics” par sabiedrības grupas pārskata revidentu 2011.gadam.

4. Atlīdzība revidentam
4.1. Apstiprināt sabiedrības grupas 2011.gada revidentam auditorkompānijai SIA “KPMG Baltics” atlīdzību ne vairāk kā LVL 47.250,00 (plus PVN) gadā.

5. Sabiedrības padomes locekļu vēlēšanas (esošo padomes locekļu atsaukšana, jaunu padomes locekļu ievēlēšana)
5.1. Atsaukt no amata pirms termiņa beigām ar 2010.gada 15.decembra akcionāru sapulces lēmumu ievēlētos sabiedrības padomes locekļus - Xavier Pascal Durand, Aleš Blažek, Richard L Neff, Kelvin Jones, Alain Daniel Amiel, Galina Gavrich Ruotolo.
5.2. Ievēlēt sabiedrības padomi uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot pilnvaru sākuma termiņu ar 2011.gada 28.martu, šādā sastāvā:
- Richard L Neff (padomes priekšsēdētājs)
- Aleš Blažek (padomes priekšsēdētāja vietnieks)
- Kelvin Jones
- Alain Daniel Amiel
- Galina Gavrich Ruotolo

Jaunajiem Bankas Padomes locekļiem Bankas akcijas nepieder.


6. Atlīdzība padomes locekļiem
6.1. Nenoteikt sabiedrības padomes locekļiem atlīdzību par padomes locekļu pienākumu pildīšanu.

7. Audita komitejas ziņojums par darbību 2010. gadā
7.1. Pieņemt zināšanai audita komitejas informāciju.

 

Papildu informācija: 

Kristine Circene
Komunikācijas projektu vadītāja
GE Money Bank Latvia
Tel.: +371 67029019
Mob.: +371 26490696
E-mail: kristine.circene@ge.com


 

Pielikumi