Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2010-12-15 10:51:10
Versijas komentārs
Teksts

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk arī – Komisija), secinot, ka persona, kura ir AS "SAF Tehnika" iekšējās informācijas turētājs, ir veikusi darījumus ar emitenta akcijām tādā apjomā, kad personai rodas pienākums par saviem veiktajiem darījumiem iesniegt paziņojumu Komisijai, Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrajā daļā noteiktajā termiņā to izdarījusi nebija, sāka administratīvo procesu un 10.12.2010. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 326 ''Par AS "SAF Tehnika" iekšējās informācijas turētāja Jāņa Ennīša Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas pārkāpumu''.

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17. panta 6. punktu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 148. panta piekto daļu un Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu, 65. panta ceturto daļu un 66. panta pirmo daļu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma:

1. Konstatēt, ka Jānis Ennītis (personas kods ......), būdams AS "SAF Tehnika" valdes loceklis, par laika periodā no 30.03.2010. līdz 14.04.2010. veiktajiem darījumiem, iegādājoties 11 500 AS "SAF Tehnika" akcijas, kā iekšējās informācijas turētājs neiesniedza Komisijai paziņojumu par veiktajiem darījumiem Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrajā daļā noteiktajā termiņā.

2. Izteikt Jānim Ennītim brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasību pārkāpumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome arī nolēma saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 64.3 panta ceturto daļu publicēt informāciju par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu Nr. 326 par Jāņa Ennīša Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu, līdz ar ko informācija par lēmuma rezolutīvo daļu, izņemot Jāņa Ennīša personas kodu un informāciju par lēmuma nosūtīšanu adresātam, tika nosūtīta masu informācijas līdzekļiem, tika ievietota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā un tiek publicēta Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, ar mērķi informēt finanšu instrumentu tirgus dalībniekus par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu par AS "SAF Tehnika" iekšējās informācijas turētāja Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu.

Fizisko personu identificējošie dati (personas kods) netiek publicēti, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību.
Lēmuma apliecinātu kopiju personas var saņemt, ar iesniegumu vēršoties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, Kungu ielā 1, Rīgā, LV -1050. 

Jāņa Ennīša kā iekšējās informācijas turētāja paziņojums Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā publicēts 07.10.2010. plkst. 14.22 (saite uz paziņojumu: https://www.oricgs.lv/eri/SAF1R/5753/).

Pielikumi