Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Rīgas Raugs" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Rīgas raugs, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-10-12 07:53:56
Versijas komentārs
Teksts

AS “Rīgas Raugs” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

 Informējam, ka 2007.gada 11.oktobrī notika akciju sabiedrības “Rīgas Raugs” ārkārtas akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

 Pirmajā darba kārtības jautājumā „AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumi”:

 1)      Izteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu 5.2.punktu sekojošā redakcijā: „Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl padomes locekļi no sava vidus”.

2)      Izteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu 5.4.punktu sekojošā redakcijā: „Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, turklāt „par” ir jābūt nodotām vismaz 3 (trīs) balsīm.

3)      Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu atteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumu reģistrāciju, pilnvarot AS „Rīgas Raugs” valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā. 

 Otrajā darba kārtības jautājumā „AS „Rīgas Raugs” padomes vēlēšanas”:

 1)      Ņemot vērā padomes locekļu Juha Reino Ylä-Anttila, Pentti Juhani Yrjö Heinonen un Ilkka Juhani Kylmälä iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, un ņemot vērā AS „Rīgas Raugs” 2007.gada 11.oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē apstiprinātos AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumus, atbrīvot ar 2007.gada 11.oktobri no AS „Rīgas Raugs” padomes locekļa amata Tommy Strømstad, Sven Anders Oscar Gunnarsson un Lars Johan Anders Olsson.

2)      Ievēlēt AS „Rīgas Raugs” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 11.oktobrī:

1.      Tommy Strømstad,

2.      Lars Johan Anders Olsson,

3.      Sven Anders Oscar Gunnarsson,

4.      Bror Ulf Österlund,

5.      Rasa Suslavičienė.

 Vienlaicīgi informējam, ka AS „Rīgas Raugs” 2007.gada 11.oktobra padomes sēdē nolēma par AS „Rīgas Raugs” padomes priekšsēdētāju ievēlēt Rasu Suslavičieni un par AS „Rīgas Raugs” padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Tommy Strømstad.

 Valdes priekšsēdētāja                                                                           M.Suvorova

 Valdes locekle                                                              G. Teluško

Pielikumi