Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS Nordeka 25.05.2007.akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Nordeka, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-05-25 12:31:14
Versijas komentārs
Teksts

 

Rīgā, 2007.gada 25.maijā

Nr.______

 

AS „Nordeka” 2007.gada 25.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

 

2007.gada 25.maijā notika AS „Nordeka” kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

 

1. Darba kārtības jautājumā „Akciju sabiedrības „Nordeka” 2006.gada pārskata apstiprināšana”:

 

1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2)      Apstiprināt AS „Nordeka” valdes sastādīto un AS „Nordeka” padomes izskatīto AS „Nordeka” 2006.gada pārskatu.

 

2. Darba kārtības jautājumā „Akciju sabiedrības „Nordeka” 2006.gada peļņas izlietošana”: 

 

AS „Nordeka” 2006.gada peļņu 130 636 LVL izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

 

3. Darba kārtības jautājumā „Akciju sabiedrības „Nordeka” budžeta 2007.gadam apstiprināšana”:

 

Pieņemt zināšanai valdes sastādīto un padomes izskatīto AS „Nordeka” 2007.gada budžetu.

 

4. Darba kārtības jautājumā „Akciju sabiedrības „Nordeka” zvērinātā revidenta vēlēšanas”:

 

1)      Par AS „Nordeka” revidentu 2007.gada pārskata revīzijai ievēlēt AS „BDO Invest Rīga” (licences nr.112).

2)      Noteikt atlīdzību revidentam par 2007.gada pārskata revīzijas veikšanu apstiprinātā AS „Nordeka” 2007.gada budžeta ietvaros.

3)      Uzdot AS „Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par AS „Nordeka” 2007.gada pārskata revīziju.

 

5. Darba kārtības jautājumā „Akciju sabiedrības „Nordeka” padomes vēlēšanas”:

 

1)      Atbrīvot ar 2007.gada 25.maiju no AS „Nordeka” padomes locekļu amata Juri Savicki, Aldi Pauniņu, Ediju Eisaku, Valdi Jefimovu un Nataļju Savicku.

2)      Ievēlēt AS „Nordeka” padomes locekļu amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 25.maijā:

1.      Juri Savicki;

2.      Aldi Pauniņu;

3.      Ediju Eisaku;

4.      Valdi Jefimovu;

5.      Nataļju Savicku.

3)      Noteikt kopējo ikmēneša atlīdzības fondu AS „Nordeka” padomes locekļiem 3500 LVL (trīs tūkstoši pieci simti latu) apmērā, pilnvarojot padomi noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp padomes locekļiem, ņemot vērā katra padomes locekļa pienākumu apjomu un ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

 

Vienlaicīgi informējam, ka AS „Nordeka” padome 2007.gada 25.maija padomes sēdē nolēma par AS „Nordeka” padomes priekšsēdētāju ievēlēt Juri Savicki un par AS „Nordeka” padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Aldi Pauniņu.

 

 

Ar cieņu,

 

valdes priekšsēdētājs                                                                           Ē.Eisaks

Pielikumi