Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS “DelfinGroup” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-07-04 16:00:13
Versijas komentārs
Teksts

AS DelfinGroup, reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2024. gada 25. jūlijā plkst. 15:00 Skanstes City Konferenču centrā, Skanstes ielā 50, 1.ieeja.

Darba kārtība:

1.     Par Risku un revīzijas komitejas sastāvu.
2.     Par Padomes nominācijas komisijas izveidi.
3.     Par Sabiedrības obligāciju emisijas, publiskā piedāvājuma izteikšanas un iekļaušanas AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību apstiprināšanu un pilnvarojumu Sabiedrības valdei.

 

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2024. gada 17. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2024. gada 25. jūlijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē  www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: IR@delfingroup.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  https://www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/  un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 24. jūlijam (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

  1. Akcionāram līdz 2024. gada 22. jūlija plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: IR@delfingroup.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
  2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2024. gada 25. jūlija plkst. 10:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
  3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
  4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
  5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 25. jūlijā no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:45 akcionāru sapulces norises vietā.  Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 10. jūlijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024.gada 18. jūlijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024.gada 18. jūlijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 22. jūlijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi IR@delfingroup.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā.

 

Lēmumu projekti, balsošanas veidlapas un jaunizvirzīto Risku un revīzijas komitejas locekļu kandidātu CV pievienoti šī paziņojuma pielikumā.

 

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS DelfinGroup interneta vietnē: www.delfingroup.lv un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 45 377 505.

AS DelfinGroup valde

Pielikumā:

  1. Pilnvarojuma veidlapa;
  2. Pieteikšanās veidlapa;
  3. Lēmumu projekti;
  4. Balsošanas veidlapa;
  5. Jaunizvirzīto Risku un revīzijas komitejas locekļu kandidātu CV.

 

Pieraksties AS DelfinGroup jaunumiem šeit.

Par AS DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. 

 

         Papildu informācija:
         Artūrs Dreimanis,
         AS DelfinGroup investoru attiecību vadītājs
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv

Pielikumi
Balsojuma veidlapa.docx (32.32 kB)
Izraksts_padomes_sēdes_protokols_19.06.2024.pdf (330.51 kB)
Lēmumu projekti.pdf (73.29 kB)
Pieteikšanās veidlapa.docx (24.56 kB)
Pilnvaras veidlapa.docx (22.60 kB)
CV Mārtiņš Bičevskis.pdf (221.82 kB)