Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par meitassabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtiem lēmumiem
Emitents Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (894500N222D2O9WACX12)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-31 09:23:39
Versijas komentārs
Teksts

Amber Beverage Group Holding S.à r.l. paziņo, ka meitassabiedrības AS “Amber Latvijas balzams” 2024.gada 30. maija ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Statūtu grozījumi
1) Grozīt AS “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (11) punktu šādā redakcijā: “(11) 1 705 000 (viens miljons septiņi simti pieci tūkstoši) akcijas ir dematerializētas akcijas. 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) akcijas ir dematerializētas akcijas, kas ir iekļautas regulētajā tirgū.”
2) Grozīt AS “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (17) punktu šādā redakcijā: “(17) Ja Komerclikumā noteiktajā kārtībā sasauktā akcionāru sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav noteikta kvoruma, viena mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce ar to pašu darba kārtību, un tā ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.”
3) Grozīt AS “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (18) punktu šādā redakcijā: “(18) Paziņojumu par atkārtotu sapulci nosūta ne vēlāk kā 14 dienas pirms paredzētās sapulces.”

2. Centrāla vērtspapīru depozitārija izvēle
Noteikt, ka AS “Amber Latvijas balzams” dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050.

Investoru attiecību kontaktpersona:
Arturs Evarts
Valdes loceklis
Tālrunis: +371 6708 1303
E-pasts: forinvestors@amberbev.com  
www.amberbev.com

Pielikumi