Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2024.gada 31.martā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-30 10:21:19
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - ALTUM) atbalsta instrumentu bruto portfelis 2024.gada 31.martā ir EUR 1,141 milj., no kura finanšu instrumentu portfelis sastāda EUR 1,074 milj., ko veido 35,933 projekti, tai skaitā:

  • garantiju portfelis EUR 483 milj., kopējais līgumu skaits 28,063;
  • aizdevumu portfelis EUR 384 milj., kopējais līgumu skaits 6,547;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos EUR 97 milj., kopējais fondu finansēto projektu skaits 208;
  • Zemes fonds EUR 110 milj., kopējais darījumu skaits 1,115.

No gada sākuma finanšu instrumentu portfelis pieauga par EUR 41 milj. pēc apjoma un par 1.8% (622 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2024.gada 3 mēnešos ALTUM ir strādājis ar EUR 5.8 milj. peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“2024. gada pirmo ceturksni raksturo kreditēšanas apjomu kāpums. Šogad trīs mēnešos jauno darījumu apjoms ir par 51% lielāks nekā tādā pašā periodā iepriekšējā gadā. Būtiski aktivizējusies kreditēšana reģionos – šogad pirmajā ceturksnī 31% jauno darījumu notika ārpus Rīgas, kamēr gadu iepriekš tie bija 14%. Uzņēmumu aktivitāti lielā mērā veicināja ALTUM ieviestie procentu likmju un nodrošinājuma prasību atvieglojumi – lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu programmā ieviesta fiksēta 3.5% likme, savukārt ar mērķi veicināt kreditēšanu reģionos, aizdevumiem kopsummā līdz 100 tūkstošiem eiro ieviestas atvieglotas nodrošinājuma prasības un pieteikšanās process. Tā rezultātā audzis gan pieprasījums, gan pieteikumu izskatīšanas temps. Tāpat šogad pieaudzis pieprasījums pēc ALTUM pārvaldītā Zemes fonda darījumiem, un šā gada februārī fonda kopējais īpašumu portfelis jau pārsniedza 100 miljonus eiro. Šogad tupinām fokusēties arī uz kreditēšanu ES Atveseļošanās fonda programmās, kur liela interese ir gan par  uzņēmumu energoefektivitātes programmu, gan par digitalizācijas programmu. Savukārt Atveseļošanās fonda programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes veicināšanai ar iesniegtajiem projektiem uz šo brīdi ir rezervēti jau 50% no pieejamā finansējuma.”

  

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2024.gada 2.februārī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu pēc aktualizētās kredītreitinga metodoloģijas. Kredītreitings un īstermiņa reitings P-2 ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2022.gada 16.decembrī. No 2024.gada 2.februāra Altum noteikts atsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment) baa3 līmenī, kas aizstāj atsaukto bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment). Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_03.2024_LV.pdf (1089.63 kB)