Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" ārkārtas akcionāru sapulces 2024. gada 10.maija (pēc pārtraukuma sapulce turpinājās un tika slēgta 2024.gada 14.maijā) darba kārtība un pieņemtie lēmumi
Emitents Augstsprieguma tīkls, AS (64883LC3F12690GATG87)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-14 11:49:41
Versijas komentārs
Teksts

Norises laiks un vieta: Plkst.12:00 Klimata un enerģētikas ministrija, Latgales ielā 165, Rīgā

                                                                                                                                                                                                                               

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2023. gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2023. gada darba plāna un mērķu izpildi [..] un nosūtīt nozares ministrijai un Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentam atzinuma sniegšanai.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" neatkarīgā Revīzijas komitejas locekļa kandidāta atlasi un Revīzijas komitejas ievēlēšanu

1.     Atsaukt no AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatiem Robertu Ikaunieku un Aigaru Ģērmani.

2.     Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatos:

2.1.              Robertu Ikaunieku, [..], nosakot pilnvaru termiņu no 2024. gada 14. maija līdz 2027. gada 14.maijam (ieskaitot).

2.2.              Ingu Liepu, [..], nosakot pilnvaru termiņu no 2024. gada 14. maija līdz 2027. gada 14. maijam (ieskaitot).

3.       Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekli Aigaru Ģērmani AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2024. gada 14. maija līdz 2027. gada 14. maijam (ieskaitot), bet ne ilgāk, kā līdz AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļa amata pilnvaru termiņa beigām.

[..]

 

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 395 555 050 akcijām).

 

Par AS "Augstsprieguma tīkls"

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.

Papildus informācija:

Līva Jēgere

Komunikācijas vadītāja

Tālr. +371 26151344

E-pasts: liva.jegere@ast.lv  

 

Pielikumi