Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Storent Grupas revidētie konsolidētais un atsevišķais 2023. gada pārskati
Emitents Storent Holdings, SIA (984500D9LC6F3BB9F323)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-04-30 23:44:22
Versijas komentārs
Teksts

2023. gads Storent Grupai bija pirmais gads ar jauno īpašnieku struktūru, un galvenais uzsvars tika likts uz nomas biznesa tālāku izaugsmi. Lai gan pārskata gada sākumā noskaņojums būvniecības nozarē bija piesardzīgs, kopējais būvniecības apjoms Baltijas reģionā pieauga par 14%. Storent Grupa veica nozīmīgus ieguldījumus 13 miljonu eiro apjomā nomas tehnikas parka atjaunošanai, kā arī turpināja ieguldīt līdzekļus ERP sistēmu uzlabošanā, digitalizācijā un tālākā procesu automatizācijā. Pārskata gada kopējais apgrozījums bija  43,8 miljoni eiro, EBITDA bija 13,7 miljoni eiro un Peļņa pirms nodokļiem bija 5,5 miljoni eiro.

Grupas vadība veica izmaiņas pamatlīdzekļu uzskaites politikā, ieviešot atlikušo vērtību (residual value), jo tās nepieciešamību apliecināja lietotās tehnikas realizācija ar peļņu otrreizējā tirgū. Grupa veica vairākas apjomīgas tehnikas pārdošanas izsolēs Eiropā ar ļoti labiem peļņas rādītājiem, kas deva papildu apliecinājumu tam, ka iepriekš Grupas pamatlīdzekļu uzskaites politikā pielietotais pamatlīdzekļu nolietojums pārāk ātri samazina pamatlīdzekļu bilances vērtību. Tika veikts pamatlīdzekļu nolietojuma pārrēķins visam 2023. gadam pa mēnešiem, kā rezultātā mainījās iepriekš publicētie 2023. gada ceturkšņu nerevidētie rezultāti. Papildu tam, pārskata gada beigās un pēc ievērojamā iekārtu cenu pieauguma Storent Grupa ieviesa izmaiņas grāmatvedības politikā pamatlīdzekļu – iekārtu un mašīnu – uzskaitei, piemērojot pārvērtēšanas metodi. Pamatlīdzekļu patiesā vērtība tika noteikta, piesaistot neatkarīgus sertificētus vērtētājus. Uz 2023. gada 31. decembri nomas pamatlīdzekļu pārvērtēšana radīja 40.4 miljonus eiro pārvērtēšanas rezervi, kas atspoguļota Grupas pašu kapitāla sastāvā.

2023. gadā Grupa pilnībā realizēja savu obligāciju emisijas programmu 15 miljonu eiro apmērā. Obligāciju emisijas abās daļās piesaistītie līdzekļi tika izmantoti, lai pilnībā dzēstu saistības pret iepriekšējo īpašnieku Levina Investments S.a.r.l., lai pārfinansētu iepriekšējo obligāciju programmu, kā arī lai investētu tehnikas parka atjaunošanā. Grupas konsolidētajai bilancei ir stabila struktūra, kas sastāv no 63% pašu kapitāla, 24% ilgtermiņa saistībām un 13% īstermiņa saistībām. Ilgtermiņa līdzekļi veido 91% no kopējiem aktīviem.

Darbība Baltijas reģionākas veido aptuveni 72% no Grupas neto ieņēmumiem, uzrādīja gan apgrozījuma, gan peļņas pieaugumu. Būvniecības nozare 2023. gadā uzrādīja izaugsmi par 14%, salīdzinot ar 2022. gadu ar 25% pieaugumu Latvijā, 17% pieaugumu Lietuvā un 4% Igaunijā. Ziemeļvalstīs, koncentrējoties uz konkrētām produktu grupām, Storent ir saglabājis savas pozīcijas tirgū, neskatoties uz būvniecības apjomu stagnāciju. Zviedrijā Storent izvēlējās fokusēties uz teleskopisko iekrāvēju nomu un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem. Somijā darbība turpinās kā nišas spēlētājam, piedāvājot visaptverošus celšanas risinājumus. 2023. gadā tika pieliktas ievērojamas pūles, lai dažādotu klientu segmentu un tādejādi mazinātu uzņēmuma atkarību no būvniecības tirgus. Jāatzīmē, ka uzņēmumam izdevies piesaistīt vairākus lielus industriālos klientus Somijas ziemeļu reģionā.

Grupas vadība paredz, ka 2024. gadā, pateicoties IT sistēmas uzlabojumiem, kas nodrošina palielinātu pārdošanas procesu automatizāciju un efektivitāti, iekšējas struktūras izmaiņām un investīcijām tehnikas parkā 20 miljonu eiro vērtībā, apgrozījums turpinās pieaugt. Tā kā būvniecības tirgus attīstībai ir liela ietekme uz Grupu, vadība rūpīgi seko līdzi situācijai un pielāgo stratēģijas katrā valstī, kur strādā tās meitas sabiedrības. Papildu tam, Grupa izmanto citas tirgus iespējas, lai nodrošinātu optimālus biznesa rādītājus, piemēram, militāro, pasākumu un lauksaimniecības sektorus. Storent Grupas fokuss 2024. gadā būs tirgus daļas palielināšana un Grupas rentabilitātes uzlabošana. Rūpīgi izvērtējot tirgus tendences un Grupas vadības komandas stratēģijas, Grupa 2024. gada martā izlaida nākamo obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā. Tās mērķis bija paātrināt Grupas paplašināšanos, kā arī turpināt tehnikas parka atjaunošanu un jaunu nomas punktu atvēršanu.

2024. gada marta sākumā Storent Holding grupa ir noslēgusi juridiskās reorganizācijas procesu, kā rezultātā no Storent Investments uz Storent Holding tika nodotas piecu meitas sabiedrību kapitāla daļas, palielinot Storent Holding pamatkapitālu līdz 33,5 miljoniem eiro, mainīts SIA Storent Holdings firmas nosaukums uz AS Storent Holding, uzņēmuma forma mainīta uz akciju sabiedrību, atsavinātas Grupai netieši piederošās kapitāla daļas Storent OOO.

Audita pārbaudes rezultātā bija konstatēta neprecizitāte, kas ietekme kopējo rezultātu par EUR 479 862, izmaiņās ir nolietojuma pārrēķinā, metāllūžņu ieviešanas rezultātā.

 

Baiba Onkele

Storent Holdings Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storentholding.com

Pielikumi
asstorentholding.xhtml (2126.95 kB)
Holdings Consolidated Financial Statements FY 2023 LV 30.04.2024 with AR.pdf (1108.05 kB)
2023 Storent Holdings stand alone LV 30.04.2024 wit AR.pdf (705.80 kB)
Korporativas parvaldibas zinojums 2023 LV.pdf (192.29 kB)
asstorentholding-2023-12-31-en.zip (3991.80 kB)