Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par padomes locekļu ievēlēšanu
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-04-30 16:10:38
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - ALTUM) akcionāru sapulce padomes locekļu amatā apstiprinājusi Ansi Grasmani un Krišjāni Znotiņu. Amata pienākumus jaunie padomes locekļi sāks pildīt 2024.gada 1.maijā un viņu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Vienlaicīgi akcionāru sapulce atsauca iepriekšējos padomes locekļus Ilzi Baltābolu un Jāni Šnori, kuri padomes locekļu pienākumus pildīja uz laiku - līdz brīdim, kad ALTUM padomes locekļu amatā ievēlēs kandidātus atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajai nominēšanas kārtībai.

Ansis Grasmanis un Krišjānis Znotiņš amatam izraudzīti normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) un ievērojot labu korporatīvās pārvaldības praksi.

Atklātu konkursu uz ALTUM padomes locekļu amatiem organizēja un padomes locekļu amata kandidātu atlases un novērtēšanas procesu trīs atlases kārtās veica ar Valsts kancelejas 2023.gada 18.septembra rīkojumu izveidota padomes locekļu nominācijas komisija.

Ansim Grasmanim ir vairāk kā 20 gadu pieredze uzņēmumu vadībā un korporatīvajā pārvaldībā un vairāk kā 10 gadu pieredze risku pārvaldībā un iekšējās kontroles jomā, strādājot vadošās pozīcijās finanšu sektora uzņēmumos (SEB banka, Swedbank), kā arī esot Direktoru padomes priekšsēdētājs Banka per Biznes (Kosova) kā ERAB nominētais direktoru padomes loceklis, Padomes loceklis First Ukrainian International Bank (Ukraina), Banku augstskolā un VAS Valsts nekustamie īpašumi. Ansis Grasmanis ir ieguvis maģistra grādu matemātikā Latvijas Universitātē. Ansim Grasmanim ir FCT (Association of Corporate Treasurers) un FCCA (Chartered Association of Certified accountants) sertifikāti, kas apliecina viņa starptautisko profesionālo kompetenci finanšu pārvaldības jomā.

Krišjānim Znotiņam ir vairāk kā 15 gadu pieredze uzņēmumu vadībā un korporatīvajā pārvaldībā, strādājot vadošās pozīcijās finanšu sektora uzņēmumos (DNB līzings, Luminor bank, Eleving grupa Latvijā, Wandoo finance). Krišjānis Znotiņš ir ieguvis bakalaura grādu Banku augstskolā un maģistra grādu biznesa vadībā starptautiskajās finansēs un banku darbībā SBS Swiss Business School (Šveice).

No 2024.gada 1.maija ALTUM padome strādās šādā sastāvā – padomes priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, padomes locekļi Ansis Grasmanis un Krišjānis Znotiņš.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2024.gada 2.februārī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu pēc aktualizētās kredītreitinga metodoloģijas. Kredītreitings un īstermiņa reitings P-2 ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2022.gada 16.decembrī. No 2024.gada 2.februāra Altum noteikts atsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment) baa3 līmenī, kas aizstāj atsaukto bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment). Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi