Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-04-30 16:08:43
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - ALTUM) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2024.gada 29.aprīlī ALTUM telpās, Doma laukums 4, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Kārtējā akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi par (i) ALTUM gada pārskata par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim, kas sagatavots “vienotajā elektroniskajā formātā” saskaņā ar ESEF RTS (European Single Electronic Format Regulatory Technical Standard) prasībām, apstiprināšanu, (ii) ALTUM 2023.gada peļņas sadali, (iii) ALTUM rezerves kapitāla iekšējo kustību, (iv) Iekšējā audita daļas 2023.gada darbības pārskatu, (v) Iekšējā audita daļas vadītāja darba novērtējumu 2023.gadā, (vi) izmaiņām speciālā rezerves kapitālā lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas finansēšanai, (vii) ALTUM padomes locekļu ievēlēšanu un (viii) atļauju savienot amatus ALTUM padomes locekļiem.

Kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

  1. apstiprināt ALTUM gada pārskatu par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim, kas sagatavots “vienotajā elektroniskajā formātā” saskaņā ar ESEF RTS (European Single Electronic Format Regulatory Technical Standard) prasībām,
  2. apstiprināt ALTUM 2023.gada peļņas 17 809 587.79 eiro apmērā ieskaitīšanu ALTUM rezerves kapitālā,
  3. apstiprināt izmaiņas ALTUM rezerves kapitālā,
  4. pieņemt zināšanai Iekšējā audita daļas 2023.gada darbības pārskatu,
  5. pieņemt zināšanai ALTUM padomes 2024.gada 13.marta lēmumu par Iekšējā audita daļas vadītāja novērtējumu 2023.gadā,
  6. apstiprināt izmaiņas speciālā rezerves kapitālā lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas finansēšanai,
  7. ievēlēt ar 2024.gada 1.maiju ALTUM padomē kā padomes locekļus uz trīs gadu termiņu Ansi Grasmani un Krišjāni Znotiņu un atsaukt līdzšinējos ALTUM padomes locekļus Ilzi Baltābolu un Jāni Šnori ar 2024.gada 30.aprīli.
  8. atļaut savienot amatus ALTUM padomes locekļiem Ansim Grasmanim un Krišjānim Znotiņam.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2024.gada 2.februārī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu pēc aktualizētās kredītreitinga metodoloģijas. Kredītreitings un īstermiņa reitings P-2 ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2022.gada 16.decembrī. No 2024.gada 2.februāra Altum noteikts atsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment) baa3 līmenī, kas aizstāj atsaukto bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment). Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi