Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Ministru kabineta lēmumi saistībā ar Latvenergo koncerna darbību
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-04-11 16:03:29
Versijas komentārs
Teksts

2024.gada 9.aprīlī Latvijas Republikas Ministru kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas virzāmas sākotnējam publiskam piedāvājumam", un cita starpā ar protokollēmumu Nr.70.§ pieņēma šādus ar Latvenergo koncerna darbību saistītus lēmumus:

1. Ekonomikas ministrijai un AS "Latvenergo" tika uzdots sagatavot izvērtējumu par optimālāko risinājumu AS "Latvenergo" koncerna struktūrai, izskatot iespēju apvienot AS "Latvenergo" koncerna ietvaros esošos un plānotos atjaunojamo energoresursu projektus vienā meitas uzņēmumā;

2. AS "Latvijas valsts meži" tika atļauts izbeigt līdzdalību AS "Latvijas valsts meži" un AS "Latvenergo" kopuzņēmumā SIA "Latvijas vēja parki", atsavinot visas AS "Latvijas valsts meži" piederošās SIA "Latvijas vēja parki" daļas (20%) AS "Latvenergo";

3. Lai īstenotu AS "Latvenergo" koncerna stratēģijā paredzēto kopējo jauno 2300 MW AER (AER - atjaunīgie energoresursi) jaudu uzstādīšanu, Ekonomikas ministrijai tika uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par atļauju AS "Latvenergo" vidēja termiņa darbības stratēģijā  2026.-2030.gadam noteikt AS "Latvenergo" atšķirīgu valsts budžetā iemaksājamo dividenžu apjomu ar 2027.gadu, pielīdzinot AS "Latvenergo" valsts budžetā dividendēs izmaksājamo apmēru Eiropas enerģētikas sektora tirgus dalībnieku vidējam dividenžu izmaksas rādītājam;

4. Tika noteikts, ka AS "Latvenergo" ir jāsaglabā līdzdalība AS "Sadales tīkls" vismaz līdz AS "Latvenergo" koncerna stratēģijā paredzēto kopējo jauno 2300 MW AER jaudu sasniegšanai, lai netiktu ietekmēta Latvenergo koncerna ilgtermiņa finansējuma piesaiste un attīstības iespējas;

5. Ekonomikas ministrijai tika uzdots līdz 2024.gada 31.jūlijam izstrādāt īpašnieka gaidu vēstuli AS "Latvenergo" vidēja termiņa stratēģijas periodam, iekļaujot tajā gaidas attiecībā uz investīcijām, kapitāla struktūru, kapitāla atdeves rādītājiem un dividenžu politiku.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

 Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi