Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" kārtējā akcionāru sapulce
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-04-02 16:31:34
Versijas komentārs
Teksts

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" informē, ka 2024.gada 29.aprīlī plkst. 12.00 AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"  telpās, Doma laukums 4, Rīgā, ir sasaukta kārtējā AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas un ar šādu darba kārtību:

1. Par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31.decembrī, kas sagatavots “vienotajā elektroniskajā formātā” saskaņā ar ESEF RTS (European Single Electronic Format Regulatory Technical Standard) prasībām

2. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 2023.gada peļņas sadali

3. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālu

4. Par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas 2023.gada darbības pārskatu

5.Par prēmiju Iekšējā audita daļas vadītājam par darbu 2023.gadā

6.Par speciālā rezerves kapitāla lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas finansēšanai izmaiņām

7.Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” padomes locekļiem

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2024.gada 2.februārī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu pēc aktualizētās kredītreitinga metodoloģijas. Kredītreitings un īstermiņa reitings P-2 ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2022.gada 16.decembrī un ir nemainīgs kopš 2017.gada. No 2024.gada 2.februāra Altum noteikts atsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment) baa3 līmenī, kas aizstāj atsaukto bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment). Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi