Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
BluOr Bank AS publicē 2023. gada pārskatu
Emitents BluOr Bank, AS (54930080G2M7EJ097A27)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-03-12 13:23:33
Versijas komentārs
Teksts

BluOr Bank AS publicē gada pārskatu par 2023. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu un Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2023. gadā.

BluOr Bank AS akcionāru kopsapulce 2024. gada 11. martā ir vienbalsīgi apstiprinājusi Bankas koncerna konsolidētus un bankas atsevišķus finanšu pārskatus par 2023.gadu.

 

BluOr Bank turpina stabilu izaugsmi un nostiprina savu pozīciju finanšu tirgū

 

Galvenie finanšu rādītāji

BluOr Bank darbību 2023. gadā raksturo stabilitāte un mērķtiecīga attīstība, kas noritējusi saskaņā ar bankas biznesa modeli un stratēģiskajiem mērķiem.

  1. gadu banka ir noslēgusi ar 12.6 miljonu EUR peļņu, kas ir par 20.1% vairāk nekā 2022. gadā. Bankas pamatdarbības tīrie ienākumi pārskata periodā sasniedza 37.5 miljonus EUR, pašu kapitāla apjoms ir 84.7 miljoni EUR. Bankas kopējais aktīvu apjoms ir palielinājies par 35 % un 2023.gada beigās bija 924 milj. EUR.

Bankas likviditātes seguma rādītājs 2023. gada beigās sasniedza 176.6%. Kapitāla pietiekamības rādītājs 2023. gada beigās sasniedza 16.19% (pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītājs 14.97%). Sekmīgi ir arī pārējie būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji: kapitāla atdeve (ROE) – 14.68%, aktīvu atdeve (ROA) – 1.67%.

Ievērojot kreditēšanas nozīmīgo lomu Latvijas valsts ekonomikas izaugsmē un atbilstoši savai biznesa stratēģijai, BluOr Bank arī 2023. gadā kā prioritāru darbības virzienu saglabāja finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem, par ko liecina ievērojamais kreditēšanas kāpums. Pārskata periodā banka ir parakstījusi jaunus kredītlīgumus 227 milj. EUR apmērā, kas ir par 51% vairāk, nekā sākotnēji plānots. Uzņēmumu kreditēšanas apjoms, salīdzinājumā ar 2022. gadu, ir dubultots: tas ir pieaudzis par 118 %.

Banka pārskata periodā nodrošināja finansējumu dažādu nozaru uzņēmumu izaugsmei  un aktīvi atbalstīja uzņēmumus gan rūpniecības, gan lauksaimniecības, gan pārtikas ražošanas jomā. Bankas kredītu portfeli arī 2023.gadā papildināja ietekmes uz vidi mazināšanas un uz zaļo enerģiju vērsti ilgtspējas projekti, kam pasaules kontekstā tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība.

Kopējais piešķirto un izsniegto  kredītu portfelis aizvadītajā gadā ir palielinājies par 38%, pārskata perioda beigās sasniedzot 503 milj. EUR.

Ņemot vērā mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu izaugsmes potenciāla saglabāšanas nozīmību Latvijas ekonomikas kontekstā, banka  turpināja nodrošināt finanšu līdzekļu pieejamību minētajam uzņēmumu segmentam un tā biznesa veicināšanai ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas novados. MVU un mikrouzņēmumu kreditēšana 2023.gadā veidoja 80% no bankas kopējo piešķirto kredītu apjoma. No tiem vairāki projekti ir realizēti veiksmīgā sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM.

BluOr Bank veiksmīgi turpina realizēt savu biznesa stratēģiju, kas ir orientēta uz Latvijas korporatīvo klientu apkalpošanu, kā rezultātā jau vairāku gadu garumā ir vērojams stabils bankas klientu – Latvijas juridisko personu pieaugums: pārskata periodā to skaits ir palielinājies vēl par 19,5%. Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klienti sastāda 95% no kopējā BluOr Bank klientu īpatsvara. 

BluOr Bank savā darbības stratēģijā ir iekļāvusi papildu ilgtspējas mērķus, atbilstoši vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem (ESG). Tie ietver skaidru prasību definējumu projektiem, kuriem banka ir gatava sniegt atbalstu, ņemot vērā pasaules tendences klimata aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tādējādi banka arī saviem klientiem, uzņēmumiem un organizācijām iezīmē skaidrus darbības pamatprincipus, kas ietver videi draudzīgu praksi, sociālo atbildību un labu pārvaldību, veicinot ilgtspējīgu attīstību un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi.

BluOr Bank arī 2024. gadā kā prioritāru darbības virzienu saglabās finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem un uzņēmumu biznesa attīstību veicinošu produktu un pakalpojumu pilnveidi un ieviešanu.

 

Pilns pārskats publicēts bankas mājas lapā https://www.bluorbank.lv/lv/finansu-informacija

 

Pielikumā: BluOr Bank AS darbības 2023. gada pārskats un Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2023. gadā.

 

 

Par BluOr Bank:

BluOr Bank AS ir privāta Latvijas komercbanka, kas dibināta 2001.gadā.
BluOr Bank nodrošina pilnu finanšu pakalpojumu klāstu: ikdienas bankas pakalpojumi uzņēmumiem un privātpersonām, aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, aktīvu pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumi.


Saskaņā ar bankas stratēģiju, pamatdarbības virziens ir finanšu pakalpojumu sniegšana korporatīvajiem klientiem, ar uzsvaru uz mazo un vidējo uzņēmumu  kreditēšanu. Papildu informācija: www.bluorbank.lv

 

 

Kontaktiem:

Ingrīda Šmite

BluOr Bank Korporatīvās komunikācijas un mārketinga pārvaldes vadītāja

Tālr.: +371 67 034 257

pr@bluorbank.lv

ingrida.smite@bluorbank.lv

 

www.bluorbank.lv

 

Pielikumi
LV_BluOr Bank 2023. gada pārskats.pdf (1840.19 kB)
LV_BluOr Bank_pazinojums_par_korporativo_parvaldibu_2023.pdf (153.72 kB)
bluorbankas-2023-12-31-lv.zip (6612.89 kB)