Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023.gada 31.decembrī
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-02-29 16:21:31
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - ALTUM) atbalsta instrumentu bruto portfelis 2023.gada 31.decembrī ir EUR 1,102 milj., no kura finanšu instrumentu portfelis sastāda EUR 1,034 milj., ko veido 35,260 projekti, tai skaitā:

  • garantiju portfelis EUR 480 milj., kopējais līgumu skaits 27,694;
  • aizdevumu portfelis EUR 359 milj., kopējais līgumu skaits 6,304;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos EUR 97 milj., kopējais fondu finansēto projektu skaits 208;
  • Zemes fonds EUR 97 milj., kopējais darījumu skaits 1,054.

No gada sākuma ALTUM finanšu instrumentu portfelis pieauga par EUR 70 milj. pēc apjoma un par 3.9% (1,335 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2023.gada 12 mēnešos ALTUM ir strādājis ar EUR 18.2 milj. peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“2023.gads tautsaimniecībā iezīmējās ar virkni izaicinājumu, kam sekojoša bija arī uzņēmēju un privātpersonu piesardzīga un nogaidoša attieksme pret jaunām investīcijām. Šajos apstākļos ALTUM turpināja aktīvu kreditēšanu, kur liels fokuss bija uz kreditēšanu ES Atveseļošanas fonda programmās, lielo investīciju aizdevumu programmā, kā arī ieviešot atvieglojumus konkrētiem klientu segmentiem. Tas atspoguļojies arī ALTUM aizdevumu portfelī, kas  gada laikā pieaudzis par 15% pretstatā tam, ka gadu iepriekš bija neliels tā kritums. Arī jaunu darījumu apjoms aizvadītajā gadā pieauga par 16% salīdzinot ar 2022.gadu. Lielākā aktivitāte ir tieši MVU un lielo uzņēmumu segmentā, un kopumā  aizdevumu instrumentos lielākā aktivitāte ir energoefektivitātes un ilgtspējas projektu īstenošanai.

Labi darbības rezultāti 2023.gadā ļāva ALTUM ieviest virkni izdevīgu piedāvājumu dažādiem klientu segmentiem – tie ir atvieglojumi  gan garantiju instrumentiem, gan tiešajiem aizdevumiem.  Tai skaitā nosakot  0 % garantijas prēmiju ilgtspējīgiem projektiem un garantijas prēmijas samazinājumu par 50 % visām komersantu garantijām. Tāpat par aptuveni pusi samazināta kopējā aizdevuma likme MVU segmenta uzņēmumiem, kā arī noteikta aizdevuma likme 3,5% apmērā lauksaimnieku apgrozāmajiem līdzekļiem, kas radīja lielu pieprasījumu no lauksaimnieku puses – aizvadītā gada beigās un 2024.gada sākumā šajos aizdevumos piešķirti jau 26 miljoni eiro. Tas ietekmēja arī aizdevumu apjoma pieaugumu ALTUM portfelī  lauksaimnieku segmentā 2023.gadā. Privātpersonu segmentā ALTUM uz pusi samazināja garantijas maksu mājokļu garantiju programmā jaunajiem speciālistiem.

Svarīgu soli kreditēšanas aktivizēšanai ALTUM spēra, samazinot nodrošinājuma prasības aizdevumiem apjomā līdz 100 000 eiro un samazinot procentu likmes vairākiem klientu segmentiem. Atvieglojumu ietekme uz jauno darījumu apjomiem būs redzama 2024.-2025.gadā, vienlaikus jau pirmajos mēnešos ir vērojama liela klientu interese un jau pirmajās nedēļās uzņēmumi iesnieguši pieteikumus par finansējumu vairāk nekā 5 miljonu eiro apjomā, turklāt aptuveni 90% pieteikumu ir  no uzņēmējiem reģionos. Tāpat ieviesti procentu likmju atvieglojumi biznesa uzsācēju segmentā un reģionu uzņēmēju ļoti aktīvi izmantotajā aizdevumu programmā Mazie aizdevumi lauku teritorijās.  Lai veicinātu kreditēšanu un uzņēmumu investīciju ieceru turpināšanos arī augstu kredītlikmju apstākļos, ALTUM 2024.gadā plāno ieviest jaunus risinājumus, lai aktivizētu uzņēmumu finansēšanu un veicinātu tautsaimniecības izaugsmi.”

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2024.gada 2.februārī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu pēc aktualizētās kredītreitinga metodoloģijas. Kredītreitings un īstermiņa reitings P-2 ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2022.gada 16.decembrī. No 2024.gada 2.februāra Altum noteikts atsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment) baa3 līmenī, kas aizstāj atsaukto bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment). Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.:26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_12.2023_LV.pdf (1379.67 kB)