Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par INDEXO pamatkapitāla palielināšanu
Emitents Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-02-16 17:39:35
Versijas komentārs
Teksts

2024. gada 16. februārī Uzņēmumu reģistrs ir reģistrējis IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) pamatkapitāla palielināšanu, kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 565 330 eiro.

Realizējot personāla opciju konversiju, Sabiedrības valde, pamatojoties uz 2022. gada 24. marta un 2023. gada 30. marta akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem un dotajiem pilnvarojumiem, 2024. gada 2. februārī pieņēma lēmumu par INDEXO pamatkapitāla palielināšanu par EUR 19 000 (deviņpadsmit tūkstošiem eiro), emitējot jaunas 19 000 (deviņpadsmit tūkstošus) dematerializētas akcijas, ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1.00 (viens euro).  

Jaunās emitētās akcijas tiek sadalītas INDEXO personāla opciju plāna dalībniekiem, proporcionāli tiem piederošo personāla opciju skaitam, saskaņā ar INDEXO Personāla opciju programmu 2022. Pēc pamatkapitāla palielināšanas, kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR  4 565 330 EUR (četri miljoni pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši trīssimt trīsdesmit euro).  

INDEXO valde 
 

Par INDEXO    

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir visstraujāk augošais pensiju pārvaldītājs Baltijā pēc klientu skaita ar vairāk nekā 129 tūkstošiem klientu un aptuveni 990 miljoniem eiro pārvaldībā.  

INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar gandrīz 6000 akcionāriem un mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas nodrošina mūsdienīgus, personalizētus pakalpojumus, stiprinot Latvijas iedzīvotāju labklājību. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv.

 

Kontaktinformācija:

Ieva Bauma 

IPAS “Indexo” valdes locekle, mārketinga vadītāja 

E-pasts: ieva.bauma@indexo.lv 

Telefons:+371 28636789 

www.indexo.lv 

 

Pielikumi