Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” būtiskākie mērķi un uzdevumi 2024.gadā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-12-15 16:16:43
Versijas komentārs
Teksts

2023.gada 14.decembrī akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā – ALTUM) ārkārtas akcionāru sapulce apstiprināja ALTUM darbības plānu un budžetu 2024.gadam.

Saskaņā ar ALTUM vidēja termiņa stratēģiju 2022.-2024.gadam, ALTUM ir izvirzīts  būtiskākais  mērķis un uzdevums 2024.gadā – realizējot atbalsta programmas, nodrošināt ALTUM portfeļa pieaugumu, saglabājot pozitīvu kapitāla atdevi un efektivitāti.

Izvirzītā mērķa un uzdevuma sasniegšanai:

  1. Sagaidāms, ka 2024.gadā turpināsies resursu dārdzības ietekmēta uzņēmēju piesardzīga  un nogaidoša attieksme pret jaunām investīcijām un kredītsaistību uzņemšanos, tāpēc tiek plānota lielāka ALTUM iesaiste tiešajā kreditēšanā tajās jomās, kurās kreditēšana ir nepietiekama. Vienlaikus ALTUM  plāno saglabāt  fokusu uz jaunā ES fondu plānošanas perioda 2021.-2027.gadam programmu uzsākšanu, kā arī turpināt īstenot Atveseļošanās un noturības mehāniska (ANM) fonda programmas un lielo investīciju aizdevumu programmu ar kapitāla atlaidi.
  2. Lai veicinātu finansējuma pieejamību un padarītu aizdevumu piešķiršanu vēl efektīvāku un ātrāku, aizdevumu pieteikumiem apjomā līdz 100 tūkstošiem eiro plānots ieviest automatizētu izskatīšanas procesu.
  3. Iespējkapitāla instrumentu lomas palielināšana, ieviešot 5.paaudzes iespējkapitāla fondus, kas būs nozīmīgs atbalsts inovatīvu, tehnoloģisku un ar lielu izaugsmes potenciālu apveltītu uzņēmumu izaugsmei un attīstībai, kā arī IPO fondu, lai veicinātu  gan uzņēmumu dalību kapitāla tirgū, gan darījumu aktivitāti tajā.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī pārapstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi