Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-12-15 16:15:07
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - ALTUM) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2023.gada 14.decembrī ALTUM telpās, Doma laukums 4, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi par (i) ALTUM darbības plānu un budžetu 2024.gadam, (ii) Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2024.gadam, (iii) Iekšējā audita daļas darba plānu 2024.gadam, (iv) ALTUM finanšu pārskatu revidentu 2023.gadam, 2024.gadam un 2025.gadam, (v) rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu speciālajā rezerves kapitālā mājokļu atbalsta programmai NBS karavīriem, (vi) ALTUM pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem un Ministru kabineta apstiprinātajiem ALTUM statūtiem.

Ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

  1. apstiprināt ALTUM darbības plānu un budžetu 2024.gadam,
  2. apstiprināt Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2024.gadam,
  3. apstiprināt Iekšējā audita daļas darba plānu 2024.gadam,
  4. ievēlēt par ALTUM finanšu pārskatu revidentu 2023.gadam, 2024.gadam un 2025.gadam sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PricewaterhouseCoopers",
  5. palielināt speciālo rezerves kapitālu 0.18 milj. EUR apmērā mājokļu garantiju atbalsta programmai NBS karavīriem,
  6. apstiprināt ALTUM pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un pieņemt zināšanai Ministru kabineta 2023.gada 12.decembra rīkojumu Nr. 871 par ALTUM statūtiem.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī pārapstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi