Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2023.gada 13.decembrī, pieņemtie lēmumi
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-12-13 15:28:20
Versijas komentārs
Teksts

A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

  1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2022./2023. finanšu gada darbības rezultātiem.
     
  2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2022./2023. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2022./2023. finanšu gadu. 
  3. Pārskata gada peļņu saglabāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.
  4. Par sabiedrības revidentu 2023./2024. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2023./2024. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
  5. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2022./2023. gadu.
  6. Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos, izsakot statūtu 2.4. punktu jaunā redakcijā “No akcijas izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šī akcija.”

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, Valdes locekle
         zane.jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com

Pielikumi