Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023.gada 30.septembrī
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-11-30 10:54:46
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - Altum) bruto portfelis 2023.gada 30.septembrī ir EUR 1,084 milj., no kura finanšu instrumentu portfelis sastāda EUR 999 milj., ko veido 35,391 projekts, tai skaitā:

  • garantiju portfelis EUR 487 milj., kopējais līgumu skaits 27,567;
  • aizdevumu portfelis EUR 338 milj., kopējais līgumu skaits 6,382;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos EUR 90 milj., kopējais fondu finansēto projektu skaits 195;
  • Zemes fonds EUR 83 milj., kopējais darījumu skaits 1,247.

No gada sākuma Altum finanšu instrumentu portfelis pieauga par EUR 35 milj. pēc apjoma un par 4.2% (1,415 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2023.gada 9 mēnešos Altum ir strādājis ar EUR 13.8 milj. peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Šā gada pirmos trīs ceturkšņus raksturo uzņēmēju un privātpersonu piesardzīga un nogaidoša attieksme pret jaunām investīcijām un tas atspoguļojas arī ALTUM portfelī, vienlaikus MVU un lielo uzņēmumu segmentā jauno darījumu apjoms šā gada 9 mēnešos ir nedaudz kāpis salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Arvien vairāk jaunu darījumu tiek apstiprināti Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu programmās, kur notiek jau arī pirmās kapitāla atlaižu izmaksas un kopumā aizdevumu instrumentos lielākā aktivitāte ir energoefektivitātes un ilgtspējas projektu īstenošanai. Kreditēšanas veicināšanai bankās ALTUM ieviesusi divu veidu atvieglojumus garantiju instrumentiem, nosakot  0% garantijas prēmiju jauniem ilgtspējīgiem projektiem un garantijas prēmijas samazinājumu par 50% visām komersantu garantijām. Arī tiešajā kreditēšanā ieviesti procentu likmju atvieglojumi – par aptuveni pusi samazināta kopējā aizdevuma likme MVU segmenta uzņēmumiem, kā arī samazināta aizdevuma likme 3,5% apmērā noteikta lauksaimnieku apgrozāmajiem līdzekļiem, kas ir ieviests šā gada novembrī. ALTUM aktīvi vērtē situāciju kreditēšanā un analizē iespējas ieviest turpmākus risinājumus, kas palīdzētu aktivizēt uzņēmumu finansēšanu un veicināt tautsaimniecības izaugsmi.”

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.:26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_09.2023_LV.pdf (1468.27 kB)