Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības apjomi 2023.gada 9 mēnešos
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-11-10 10:52:17
Versijas komentārs
Teksts

2023.gada 9 mēnešos ALTUM atbalsta instrumentu jauno darījumu apjoms bija 201 milj. EUR (-18.8% salīdzinot ar 2022.gada attiecīgo periodu). Atbalsta instrumentu portfelis 2023.gada septembra beigās salīdzinājumā ar 2022.gada beigām saglabāja pozitīvu pieauguma (+1.8%) tendenci finanšu instrumentos, kā arī privātpersonu segmentā un lauksaimnieku segmentā.

Pārskata periodu raksturojošas tendences:

  • Lai arī kopumā uzņēmēju un privātpersonu piesardzīga un nogaidoša attieksme pret jaunām investīcijām joprojām atspoguļojas arī ALTUM portfelī, MVU un lielo uzņēmumu segmentā jauno darījumu apjoms 2023.gada 9 mēnešos ir audzis par 2.7% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
  • Aizdevumu programmās lielāka aktivitāte ir energoefektivitātes un ilgtspējas projektu īstenošanai, programmā Krievijas militārās agresijas Ukrainā radīto seku mazināšanai, kā arī Atveseļošanas un noturības mehānisma programmās, kurās turpmākajos ceturkšņos sagaidāms arvien vairāk jaunu darījumu. Darījumu slēgšana turpinās arī lielo investīciju projektu ar kapitāla atlaidi programmā.
  • Atveseļošanas un noturības mehānisma programmās turpinās jaunu darījumu apstiprināšana un notiek pirmās kapitāla atlaižu izmaksas. Uzņēmumu energoefektivitātes programmā pirmie kapitāla atlaižu saņēmēji ir kuģu tērauda un alumīnija detaļu ražotājs uzņēmums “Lanos” un kokapstrādes nozares uzņēmums “AJG Plus”, kas abi izveidoja saules  elektrostacijas un saražoto enerģiju izmantos ražošanas procesa nodrošināšanai, kas nozīmē arī mazinātu atkarību no iepirktiem energoresursiem un tarifu pieauguma riska.  Kreditēšanas sabremzēšanās apstākļos kapitāla atlaide ir  svarīga investīciju projekta sastāvdaļa, jo  tā būtiski uzlabo projektu atmaksāšanos.
  • Šā gada pavasarī kreditēšanas veicināšanai bankās ALTUM ieviesusi divu veidu atvieglojumus garantiju instrumentiem - 0% garantijas prēmija uz visu garantijas darbības termiņu jauniem ilgtspējīgiem projektiem un garantijas prēmijas samazinājumu par 50% uz visu garantijas darbības termiņu visām komersantu garantijām, tai skaitā garantiju termiņa pagarinājumiem un garantijas summas. Tas ļauj samazināt uzņēmuma izmaksas, bankas aizdevumam piesaistot ALTUM garantiju.
  • Savukārt rudenī MVU izaugsmes projektiem, tai skaitā lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, 12 mēnešus no aizdevuma izsniegšanas sākuma termiņa jauniem ALTUM aizdevumiem aptuveni uz pusi samazināja kopējo likmi. Šāds likmes samazinājums attiecas arī uz visiem uzņēmumu ilgtspējas projektiem, lai veicinātu uzņēmumu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku. Ilgtspējas projektiem ALTUM papildus 12 mēnešus no aizdevuma izsniegšanas sākuma termiņa samazinājusi arī mainīgās likmes fiksēto daļu par 0,5 procentpunktiem.

  Vairāk informācijas – skatīt pielikumu.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Birzai_pazinoj_9M_2023_LVL_pielikums_gala.pdf (253.98 kB)