Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
„SAF Tehnika” auditētie pārskati un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022./2023. finanšu gadu
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-10-31 16:28:05
Versijas komentārs
Teksts

Grupas neto apgrozījums 2022./2023. finanšu gadā bija 37.26 miljoni EUR, kas ir par 3.3 miljoniem EUR jeb par 9.7% lielāks kā iepriekšējā finanšu gadā. Mātes sabiedrības neto apgrozījums 2022./2023. finanšu gadā bija 32.04 miljoni EUR, kas ir par 2.91 miljonu EUR jeb par 10% lielāks nekā iepriekšējā 2021./2022. finanšu gadā. “SAF Tehnika” Valde ierosina pārskata gada peļņu saglabāt kā nesadalīto peļņu.

Saskaņā ar „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 56. panta (5) daļu  AS „SAF Tehnika” publicē auditētos konsolidētos un nekonsolidētos Gada pārskatus par 2022./2023. finanšu gadu (no 2022. gada 1. jūlija – 2023. gada 30. jūnijam)

Pārskata gadā turpinājās mikroviļņu bezvadu datu pārraides produktu līnijas izstrāde un uzlabošana. Grupa turpina aktīvi pētīt tirgu, problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas un radītu prototipus nākošās paaudzes tehnoloģijām. Paralēli Grupa attīsta arī IoT segmenta risinājumus biznesa un patērētāju segmentos, lai diversificētu, radītu augstāku pievienoto vērtību SAF Tehnika produktu klāstam kā arī palielinātu Grupas ieņēmumus

Eksports veidoja 99.09% no apgrozījuma un bija 36.92 miljoni EUR, Grupas produkcija tika pārdota 85 pasaules valstīs.

Grupas darbību ilgstoši ietekmēja Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums uzkrāja materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Ievērojot piesardzības principu, kopējais uzkrājumu apjoms lēnas aprites krājumiem (salīdzinot ar apjomu iepriekšējā finanšu gada ceturtā ceturkšņa beigās) pieaudzis par 2.2 miljoniem EUR. 

Pārskata gadā Grupa investēja 1.76 miljonus EUR IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā un telpu renovācijā.

Grupas noslēdza 2022./2023. finanšu gadu ar peļņu 3.53 miljonu EUR apmērā.

„SAF Tehnika” mātes sabiedrības auditētais 2022./2023. finanšu gada rezultāts bija peļņa 3.12 miljoni EUR.

“SAF Tehnika” Valde ierosina pārskata gada peļņu saglabāt kā nesadalīto peļņu.

 

 

Pielikumā:

Auditētais konsolidētais un atsevišķais AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā. ((iXBRL un PDF).

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022./2023. finanšu gadu.

Atalgojuma ziņojums par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā

 

 Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, Valdes locekle

Zane.Jozepa@saftehnika.com

Pielikumi
48510000F6NVA4T63P67-2023-06-30-lv.zip (677.43 kB)
Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2022_23 LV.pdf (299.53 kB)
PDF Gada_Parskats_SAF Tehnika_2022-2023.pdf (1056.79 kB)
SAF Tehnika atalgojuma ziņojums_2023_Final.pdf (252.55 kB)