Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Eleving Group uzsāk apmaiņas piedāvājumu Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētājiem
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-09-26 13:38:08
Versijas komentārs
Teksts
  • Mogo AS nenodrošinātās obligācijas ar ISIN kodu LV0000802452 esošie obligacionāri varēs apmainīt no 2023. gada 26. septembra līdz 13. oktobra plkst. 14:00 (EET).
  • Apmaiņas piedāvājuma laikā esošajiem Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētājiem ir iespēja apmainīt tiem piederošās Mogo AS nenodrošinātās obligācijas pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām eiroobligācijām (ISIN DE000A3LL7M4) ar augstāku kupona likmi robežās no 12% līdz 13,5%.
  • Ņemot vērā to, ka obligāciju nominālvērtība atšķiras, Mogo AS 2021/2024 obligācijas (ISIN LV0000802452), kas denominētas EUR 1 000,00 vērtībā, varēs apmainīt pret desmit jaunajām Eleving Group 2023/2028 obligācijām (ISIN DE000A3LL7M4), kas denominētas EUR 100,00 vērtībā.
  • Paziņojums par maiņas piedāvājumu ir pieejams www.invest.eleving.com un www.eleving.com/investors. Sīkāku informāciju par apmaiņas procesu skatīt zemāk.
  • Mogo AS nenodrošināto obligāciju turētāji tiek aicināti sazināties ar savām depozitāriju bankām, Signet Bank vai Eleving Group, lai saņemtu papildu informāciju par apmaiņas procesu.

 

Rīga, Latvija, 2023. gada 26. septembris. Latvijā dibinātā finanšu tehnoloģiju grupa Eleving Group, kas darbojas patēriņa un mobilitātes finansēšanas jomā Centrāleiropā, Austrumeiropā, NVS valstīs un Āfrikas reģionā, un kas ir saņēmusi kredītreitingu kompānijas Fitch apstiprināto B- reitingu ar stabilu nākotnes perspektīvu, ir izsludinājusi obligāciju apmaiņas piedāvājumu, kā rezultātā obligacionāri, kuru īpašumā ir Mogo AS 2021/2024 obligācijas ar ISIN kodu LV0000802452, tās var apmainīt pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām ar dzēšanas termiņu 2028. gadā.

Eleving Group obligāciju apmaiņas piedāvājuma periods ilgs no 2023. gada 26. septembra līdz 13. oktobrim. Visiem esošajiem Mogo AS nenodrošināto obligāciju (ISIN LV0000802452) turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt esošās obligācijas pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām ar augstāku kupona likmi. Katras obligācijas nominālvērtība ir noteikta EUR 100,00 apmērā. Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir 2028. gadā, bet to kupona likme būs noteikta 12-13,5% robežās, ar procentu izmaksu reizi ceturksnī. Galējā kupona likme tiks noteikta līdz 2023. gada 2. oktobrim.

Tā kā obligāciju nominālvērtības atšķiras, to apmaiņas attiecība ir noteikta 1:10, t. i., viena Mogo AS obligācija (ISIN LV0000802452) dod tiesības tās turētājam to apmainīt pret desmit jaunām Eleving Group eiroobligācijām (ISIN DE000A3LL7M4). Obligāciju apmaiņa ir pilnībā brīvprātīga un esošajiem Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētājiem nav pienākuma veikt jebkādas darbības apmaiņas piedāvājuma laikā.

Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētāji tiek aicināti sazināties ar savām obligāciju turētājbankām, Eleving Group vai Signet Bank, jo katrs kontu pārvaldītājs izmanto savām sistēmām atbilstošus tehniskos risinājumus, kas nodrošina apmaiņas piedāvājuma izpildi. Sīkāka informācija par biržas maiņas paziņojumu atrodama www.invest.eleving.com un www.eleving.com/investors.

Informācija bankām un investoriem: Mogo AS 2021/2024 (ISIN LV0000802452) obligāciju turētājiem, kuri vēlas veikt apmaiņu, ir jāiesniedz rīkojums savā depozitāriju bankā veikt Mogo AS 2021/2024 (ISIN LV0000802452) obligāciju FOP (bez maksas) pārsūtīšanu uz Eleving Group S.A. kontu LV15LLLBB0003204002282, ar Signet Bank (konts Nasdaq CSD: LLBBLV2XXXX), ar tirdzniecības datumu (2023. gada 13. oktobris) un norēķinu datumu (2023. gada 31. oktobris). Lai saņemtu jaunās augstākās prioritātes nodrošinātās un garantētās eiroobligācijas (ISIN DE000A3LL7M4), obligāciju turētājiem ir jāiesniedz Eleving Group S.A. jauno augstākās prioritātes nodrošināto eiroobligāciju (ISIN DE000A3LL7M4) saņemšanas rīkojums (FOP (free of payment)) saņemšanas rīkojums, Signet Bank (konts Clearstream 29913) ar tirdzniecības datumu 2023. gada 31. oktobris un norēķinu datumu 2023. gada 2. novembris. Lūdzu, informējiet Eleving Group par iesniegtajiem rīkojumiem pa e-pastu: investors@eleving.com, (vai arī pa tālruni +371 24332308).

Publiskais piedāvājums Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Vācijā sāksies 2. oktobrī un noslēgsies 2023. gada 20. oktobrī. Sīkāka informācija tiks publicēta tuvākajā laikā.

Paredzams, ka jaunās Eleving Group obligācijas (ISIN DE000A3LL7M4) tiks kotētas tirdzniecībai 2023. gada 31. oktobrī Frankfurtes biržas regulētajā tirgū (General Standard) un Nasdaq Riga biržas Baltijas regulētajā tirgū.

Eleving Group ir pilnvarojusi Signet Bank AS (Latvija), Redgate Capital AS (Igaunija), Evernord UAB FMĮ (Lietuva) un Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Vācija) organizēt Eiropas profesionālo investoru tikšanos saistībā ar jauno nodrošināto obligāciju emisiju apmērā līdz 75 milj. eiro un ar dzēšanas termiņu 2028. gadā.

Aalto Capital (Vācija) darbojas kā globālais koordinators, kā arī Grupas finanšu konsultants.

Vērtspapīru prospekts, ko apstiprinājusi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luksemburgā, tagad ir pieejams Grupas tīmekļa vietnē: www.eleving.com/investors.

“Ņemot vērā mūsu globālās ambīcijas un pietiekami straujo izaugsmi, kapitāla tirgus apgūšanai ir stratēģiska nozīme. Līdz šim piesaistītie finanšu instrumenti ir bijis viens no galvenajiem virzītājspēkiem, kas veicinājis Eleving Group neto portfeļa izaugsmi. Šogad investoriem ir ļoti pateicīgs brīdis iegādāties Baltijas uzņēmumu obligācijas, jo tās tiek piedāvātas ar gana pievilcīgām procentu likmēm, kas nozīmē lielāku investīciju atdevi. Turklāt mūsu piedāvātā kupona likme, kas plānota 12% līdz 13,5% robežās, krietni apsteidz citas noguldījumu un investīciju atdeves, tostarp arī banku depozīta noguldījumus. Būtiski atzīmēt, ka obligāciju ienākums ir fiksēts visā saistību periodā un obligāciju īpašnieki turpina saņemt nemainīgi augstus un fiksētus procentu ienākumus,” par jauno obligāciju emisiju teic Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius.

Vienlaikus Sudnius uzsver, ka teju desmit gadu laikā, kopš Eleving Group ir aktīvi līdzdarbojies kapitāla tirgos, ir uzrādīti atzīstami rezultāti ne tikai biznesa rādītājos, bet arī no kapitāla tirgus izrietošo saistību izpildē. Tas laika gaitā ir veicinājis ieguldītāju uzticību un katrā nākamajā obligāciju emitēšanas kampaņā kompānija jūt arvien lielāku investoru interesi.

Eleving Group, kas 2012. gadā tika dibināts ar Mogo Finance nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos un trīs kontinentos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst mobilitātes zīmoli Mogo, Primero, Renti un OX Drive, un transportlīdzekļu finansēšanas segments veido 70% no tās darbības. Turpretī patēriņa finansēšanas segments ar Kredo, Sebo, Tigo un nesen pievienoto ExpressCredit biznesu veido aptuveni 30% no portfeļa. Grupas vēsturiskā klientu bāze pārsniedz 500 000 klientu visā pasaulē, kamēr kopējais izsniegto aizdevumu apjoms ir aptuveni 1,5 mljrd. eiro. Grupas galvenā misija ir apkalpot tās sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti un veicināt iekļaujošu ekonomiku ar inovatīviem, ērti lietotajiem un saprotamiem finanšu produktiem. Aizvadīto pusgadu Grupa noslēdza ar stabiliem rezultātiem visos atslēgas biznesa rādītājos, sasniedzot 36.1 milj. lielu EBITDA, kā arī uzrādot 90,6 milj. ieņēmumos, 13,6 milj. neto peļņā pirms valūtas svārstībām. Grupas neto portfelis pārskata periodā ir saglabājies stabils, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu par pirmajiem trim mēnešiem – 295,1 milj. eiro. Šā gada otrajā ceturksnī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Eleving Group apstiprināja B- reitingu ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Visa informācija par piedāvājuma procesu, Luksemburgas CSSF apstiprinātais vērtspapīru prospekts un citi saistītie dokumenti, ir pieejami grupas tīmekļa vietnē https://eleving.com/investors.

Plašāka informācija par obligāciju emisijas kampaņu atrodama Grupas investīciju tīmekļa vietnē: www.invest.eleving.com.

Vairāk par Eleving Group

www.eleving.com

Kontaktinformācija esošajiem obligāciju turētājiem un jaunajiem investoriem

Eleving Group, investors@eleving.com, (vai +371 24332308, ja ir specifiski ar procedūru saistīti jautājumi).

Signet Bank, invest@signetbank.com, +371 67081058

Mediju pieprasījumiem

Artūrs Čakars, Eleving Group korporatīvo attiecību direktors, arturs.cakars@eleving.com, +371 25940357.

Pielikumi