Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” Zaļo obligāciju Investoru ziņojums uz 2023. gada 30. jūniju
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-09-14 15:05:59
Versijas komentārs
Teksts

Ar 2017. gada rudenī piesaistīto Zaļo obligāciju finansējumu AS „Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (turpmāk tekstā - ALTUM) piešķirtais finansējuma apjoms 2023. gada 30. jūnijā sastāda 25.3 milj. EUR. Ņemot vērā, ka daļa finansēto projektu jau pilnībā atmaksāti, tad šobrīd Zaļo obligāciju portfelī esošajiem 44 projektiem piešķirtais finansējums sastāda 21.7 milj. EUR. Projektu kopējais ieguldījums ilgtspējā ar plānoto CO2 izmešu samazinājumu sastāda 13 769 tonnas CO2e gadā jeb 635 tonnas uz piešķirto 1 milj. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaugums par 48% (30/06/2022: 430 tonnas CO2e izmešu samazinājums gadā uz piešķirto 1 milj. EUR).        

2017. gada oktobrī ALTUM bija pirmā attīstības finanšu institūcija Austrumeiropā, kas izlaida Zaļās obligācijas. Zaļo obligāciju emisijas ietvaros piesaistītie līdzekļi ir ieguldīti saskaņā ar ALTUM Zaļo obligāciju ietvaru, kas tika aktualizēts 2021. gadā, ievērojot Starptautiskās Kapitāla tirgus asociācijas (ICMA) publicētos Zaļo un sociālo obligāciju principus, un gan 2017. gadā, gan 2021. gadā saņēma CICERO “Vidēji zaļš” novērtējumu.

  

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
ALTUM_GB Investor report_30 June 2023.pdf (1112.54 kB)
ALTUM GB_Project_by_project_30 June 2023.pdf (274.07 kB)