Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
Emitents Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-08-23 17:18:10
Versijas komentārs
Teksts

2023. gada 22. augustā IPAS “Indexo” ir saņēmis paziņojumus par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām no personām, kas veic pārvaldības pienākumus.

2023. gada 22. augustā Valdis Siksnis, IPAS “Indexo” valdes priekšsēdētājs, un Henriks Karmo, IPAS “Indexo” valdes loceklis, ir realizējuši savas IPAS “Indexo” akciju opcijas. Pēc IPAS "Indexo" pamatkapitāla palielināšanas, IPAS “Indexo” jaunās emitētās akcijas nonāks minēto personu īpašumā. Saskaņā ar opciju līgumu un INDEXO Personāla opciju programmu 2022, lai Valdis Siksnis un Henriks Karmo varētu pārdot iegūtās akcijas, ir jāizpildās zemāk aprakstītiem priekšnosacījumiem.

Saskaņā ar opciju līgumu līdz izpildes datumam, kas būs 4 mēnešu laikā pēc IPAS “Indexo” 2026. gada finanšu pārskatu publicēšanas (turpmāk – Izpildes datums), akciju īpašnieki apņemas nerealizēt savas no akcijām izrietošās tiesības, tai skaitā pārdot šādas akcijas.

2022. gada 24. marta un 2023. gada 30. marta IPAS “Indexo” akcionāru sapulcēs apstiprinātā INDEXO Personāla Opciju programma 2022 paredz, ka akciju īpašnieki var gūt materiālo labumu proporcionāli tiem piešķirto akciju daudzumam tikai gadījumā, ja IPAS “Indexo” akcijas tirgus cena Izpildes datumā pārsniegs 16,51 EUR cenu par akciju. Taču akciju īpašnieki gūs materiālu labumu no visām tiem piešķirtajām akcijām un varēs pilnībā īstenot no tām izrietošās tiesības, tikai gadījumā, ja šādu akciju tirgus cena Izpildes datumā pārsniegs 27,48 EUR cenu par akciju. Savukārt, IPAS “Indexo” akciju īpašniekiem var rasties zaudējumi, kas ir ekvivalenti citu akcionāru zaudējumiem, ja IPAS “Indexo” akcijas tirgus cena Izpildes datumā būs zemāka par IPAS “Indexo” akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma cenu 2022. gadā, jeb 14 EUR par vienu akciju.

Detalizēta informācija un INDEXO Personāla Opciju programma 2022 ir pielikumā pievienotajos dokumentos.

Saskaņā ar spēkā esošo vietējo un ES vērtspapīru tirgus regulējumu, pircējs ir uzskatāms par iekšējās informācijas turētāju.

 

Par INDEXO  

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar vairāk kā 117 tūkstošiem klientu un vairāk kā 780 miljoniem eiro pārvaldībā.   

INDEXO 2017. gadā dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas sniedz modernus un pielāgotus pakalpojumus, lai Latvijas iedzīvotāji paši spētu atbilstoši savām vajadzībām rūpēties par savu finanšu labklājību.   

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.  

 

Kontaktinformācija:
Ieva Bauma
IPAS “Indexo”
Valdes locekle, mārketinga vadītāja
E-pasts: ieva.bauma@indexo.lv
Telefons: + 371 28 636 789

Pielikumi
20230822_H_Karmo_pazinojums-par-darijumiem_LAT_ENG.pdf (404.36 kB)
IPAS Indexo Personala opciju izlaisanas noteikumi (Personala opciju programma 2022).pdf (228.27 kB)
20230822_V_Siksnis_pazinojums-par-darijumiem_LAT_ENG.pdf (111.29 kB)