Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023.gada 31.martā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-31 11:35:43
Versijas komentārs
Teksts

 AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - Altum) bruto portfelis 2023.gada 31.martā ir EUR 1,031 milj., no kura finanšu instrumentu portfelis sastāda EUR 964 milj., ko veido 34,330 projekti, tai skaitā:

  • garantiju portfelis EUR 477 milj., kopējais līgumu skaits 26,751;
  • aizdevumu portfelis EUR 312 milj., kopējais līgumu skaits 6,369;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos EUR 92 milj., kopējais fondu finansēto projektu skaits 194;
  • Zemes fonds EUR 83 milj., kopējais darījumu skaits 1,016.

No gada sākuma Altum finanšu instrumentu portfelis pieauga par EUR 0.4 milj. pēc apjoma un par 1% (354 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2023.gada 3 mēnešos Altum ir strādājis ar EUR 3.9 milj. peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“ALTUM finanšu instrumentu portfelī atspoguļojas norises Latvijas tautsaimniecībā. Gada pirmajā ceturksnī uzņēmumi aktīvi dzēsa Covid-19 pandēmijas laikā izmantoto atbalsta instrumentu saistības, kopējam šo pandēmijas instrumentu portfelim kopš 2022.gada beigām sarūkot par teju ceturto daļu. Vienlaikus Krievijas agresijas izraisītā kara Ukrainā netiešā ietekme turpinās un MVU segmenta uzņēmēji ļoti aktīvi izmanto īpašo aizdevumu programmu kara radīto seku mazināšanai, kurā aizdevumos esam izsnieguši jau vairāk nekā 7 miljonus eiro. Globālais procentu likmju kāpums veicinājis gan uzņēmēju vēlmi mazināt esošās kredītsaistības no pašu resursiem, gan nogaidīt ar lēmumu par jaunu saistību uzņemšanos. ALTUM finanšu instrumentu portfelis gada pirmajā ceturksnī palielinājies MVU un lielo uzņēmumu segmentā un privātpersonu segmentā, kurā portfeļa lielāko pieaugumu nodrošināja mājokļu garantijas un atbalsta instrumenti daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei. Kāpumu uzrādīja arī Zemes fonda darījumu portfelis. Šobrīd aktīvi uzsākta Atveseļošanas fonda programma uzņēmumu energoefektivitātei, kur jau apstiprināti programmas pirmās kārtas pirmie projekti un atvērta projektu iesniegšana arī otrajā kārtā. Šīs programmas darījumi, tāpat kā Atveseļošanas fonda digitalizācijas programmas projekti darījumos rezultēsies gada turpmākajos ceturkšņos.”

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_03.2023_LV.pdf (1969.32 kB)