Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par akciju atpirkšanas piedāvājumu.
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-24 16:15:39
Versijas komentārs
Teksts

AS VEF ir saņēmusi  Latvijas Bankas  paziņojumu :

"Par akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus ".

 "  Latvijas Banka 23.05.2023. ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VEF
KOMUNIKĀCIJU SERVISS" iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības
"VEF" akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus,
atbilstoši Akciju atpirkšanas likuma 14. panta pirmajai daļai.

1. Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tīmekļvietnes adrese:
Akciju sabiedrība "VEF" (reģistrācijas Nr. 40003001328, juridiskā adrese – Brīvības
gatve 214, Rīga, LV-1039, tīmekļvietnes adrese: https://asvef.lv/).

2. Informācija par piedāvātāju:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS" (reģistrācijas
Nr. 40003514685, juridiskā adrese – Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039).

3. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 1.78 EUR.

4. Piedāvājuma termiņš: 14 dienas, skaitot no prospekta publicēšanas akciju sabiedrības
"Nasdaq Riga" tīmekļvietnē. "

  AS VEF Valde.

Pielikumi