Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces 2023. gada 31. maijā lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-17 17:04:30
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2023. gada 31. maijāplkst. 11:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

1.Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2022. gada finanšu rezultātiem.

Lēmuma projekts.

Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2022. gada finanšu rezultātiem.

2.2022. gada Konsolidētā un koncerna mātes sabiedrības pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts.

Apstiprināt 2022. gada Konsolidēto un koncerna mātes sabiedrības pārskatu.

3.Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2022. gadu apstiprināšana.

Lēmuma projekts.

Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2022. gadu.

Balsojums:
Lai paātrinātu sapulces gaitu un atvieglotu balsu skaitīšanas procesu, sabiedrības valde aicina akcionārus izmantot savas tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsošanas veidlapu (pievienota pielikumā), kura parakstāma ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtāma sabiedrībai uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai ar pasta starpniecību, nosūtot kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2023. gada 30. maija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti, kā arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Pielikumi:

1.      Balsojuma veidlapa.

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos.

Pielikumi
2023-05-17 Balsojuma veidlapa_Voting form.docx (76.79 kB)