Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulcē 2023.gada 12.maijā pieņemtie lēmumi
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-12 18:04:49
Versijas komentārs
Teksts

AS HansaMatrix, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2023.gada 12.maijā, plkst. 11:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.    Izteikt Sabiedrības Statūtu punkta 6.1. esošo redakciju: “Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku”, šādā redakcijā: “Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl  akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku.” Apstiprināt Sabiedrības statūtu konsolidēto jauno redakciju.

2.    Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Aleksi Orlovu, Baibu Andu Rubesu.

3.    Ievēlēt jaunus Sabiedrības Padomes locekļus Sandiju Āboliņu-Ābolu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Juri Pārupu, Baibu Andu Rubesu.

4.    Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai–  Padomei.

Pielikumi:

1.Statūti jaunā redakcijā.

2.Padomes locekļu profesionālās pieredzes apraksts.

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
Pielikums 2 _ 2023-04-28 Padomes pieredze LVL.pdf (129.23 kB)
2023-05-12 Articles_Statuti.pdf (320.07 kB)