Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Eleving Group paziņo neauditētos rezultātus par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023. gada 31. martā
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-12 11:26:41
Versijas komentārs
Teksts

Noturīga portfeļa izaugsme, saglabājot augstu rentabilitāti 

 

Operatīvie un stratēģiskie notikumi 

 

 • gada pirmo ceturksni Grupa noslēdza, uzrādot stabilus finanšu rezultātus, ieņēmumiem saglabājoties 2022. gada 1. ceturkšņa līmenī, un sasniedzot EUR 44,7 milj. Pēdējo trīs mēnešu laikā neto portfelis saglabājās stabils un sasniedza EUR 290,3 milj. atzīmi. Ņemot vērā finansēšanas biznesa sezonalitāti, jau bija sagaidāms, ka ceturksnis būs salīdzinoši piezemētāks. 2022. gada beigās vairākās valstīs tika novērotas ekonomikas lejupslīdes pazīmes, kā rezultātā patērētāji atlika lielākus pirkumus, baidoties no cenu kāpuma apkures sezonas laikā.
 • Turpināta ieņēmumu diversifikācija un līdzsvarota ieņēmumu plūsma trīs pamatdarbības virzienos: 
  • elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti trīs mēnešu ieņēmumos veidoja EUR 12,7 milj., kas ir par 19,5% vairāk salīdzinājumā ar 2022. gada pirmajiem trīs mēnešiem, bet par 5,0% mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Ienākumu samazinājumu, galvenokārt, noteica politiskie protesti Kenijā, kas īstermiņā negatīvi ietekmēja kreditēšanas apjomus, kā arī nomas transportlīdzekļu skaita samazināšana Latvijā.
  • finanšu un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi sasniedza EUR 17,0 milj. jeb par 12,4% vairāk nekā pārskata periodā 2022. gadā, un par 2,1% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Attiecīgo ieņēmumu pieaugumu, galvenokārt, noteica cenu politikas pārskatīšana un veiksmīga portfeļa izaugsme Gruzijā un Lietuvā.
  • patēriņa finansēšanas produktu ieņēmumi pirmā ceturkšņa rezultātos veidoja EUR 13,2 milj., kas ir par 26,0% mazāk salīdzinājumā ar aizvadītā gada pirmajiem trim mēnešiem, bet nemainīgā apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. Ieņēmumu kritums attiecībā pret 2022. gada pirmo ceturksni, galvenokārt, skaidrojams ar biznesa pārtraukšanu Ukrainā.
 • Pirmajā ceturksnī Lietuvā tika ieviests premium klases transportlīdzekļu finansēšanas zīmols Primero, tādējādi padarot produktu pieejamu visās trīs Baltijas valstīs.
 • gada sākumā Grupa ieguva 1. vietu Nasdaq Baltic Awards balvu kategorijā "Labākās investoru attiecības" starp kompānijām, kas atrodas First North Bond sarakstā. Šī balva tiek pasniegta katru otro gadu Nasdaq Baltic balvu pasniegšanas ceremonijas ietvaros, kurā tiek atzīmēti Nasdaq Baltic biržā kotēto uzņēmumu sasniegumi biznesa caurskatāmības, korporatīvās pārvaldības un investoru attiecību jomā. Tāpat pirmajā ceturksnī Eleving Group ieņēma 15. vietu CV-online rīkotajā darba devēju pētījumā kategorijā "Pirmais, kas nāk prātā". Eleving Group bija augstāk novērtētais Fintech jomas uzņēmums.
 • Pirmajā ceturksnī ir sasniegti nozīmīgi rezultāti arī vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības jomā. Kā piemēram, Grupa arī šogad ir kompensējusi pilnu oglekļa nospiedumu 114 tCO2 apmērā, kas rodas no Grupas galveno biroju darbības Rīgā un Viļņā. Tas tika panākts līdzdarbojoties oglekļa emisiju kompensācijas projektos Kenijā un Etiopijā.

 

Finanšu aktualitātes un progress  

 • Stabila rentabilitāte, pateicoties:  
  • Koriģētajam EBITDA rādītājam – EUR 18,9 milj. (3M 2022: EUR 16,4 milj.); 
  • Koriģētajam neto peļņas pirms valūtas kursu svārstību ietekmes rādītājam – EUR 7,3 milj. (3M 2022: EUR 5,9 milj.); 
  • Koriģētajam neto peļņas pēc valūtas kursu svārstību ietekmes rādītājam – EUR 5,7 milj. (3M 2022: EUR 4,3 milj.).  
 • Stabils neto portfelis – EUR 290,3 milj. Transportlīdzekļu finansēšanas produkti pārskata perioda beigās veidoja EUR 221,8 milj., bet patēriņa finansēšanas produkti EUR 68,5 milj. no kopējā neto portfeļa.
 • ceturksnī Grupa paplašināja vietējo obligāciju emitēšanas programmu Kenijā ar mērķi dubultot līdz šim piesaistītā finansējuma apjomu. Pirmā ceturkšņa beigās kopējā piesaistīto līdzekļu summa sasniedza EUR 10,6 milj., kas ir par EUR 3,3 milj. vairāk nekā 2022. gada decembrī. Arī turpmāk Grupa plāno izmantot līdzīgas kapitāla piesaistes iespējas, tādējādi stiprinot Grupas kapitāla struktūru un mazinot valūtas kursa svārstību ietekmi Grupas bilancē.
 • Nākamā gada 1. ceturksnī noslēgsies Grupas trīs gadu obligāciju termiņš Latvijā, tādēļ kompānija izskata obligāciju refinansēšanas iespējas. Par tālākiem lēmumiem Grupa informēts tuvāko mēnešu laikā.
 • Ņemot vērā stabilos finanšu rādītājus un pozitīvo naudas plūsmu, Grupa pirmo reizi tās pastāvēšanas vēsturē nolēma atmaksāt daļu esošā kapitāla akcionāriem dividenžu veidā. Attiecīgā dividenžu izmaksa tika veikta 2023. gada sākumā par kopējo summu EUR 5,1 milj.
 • Pirmais ceturksnis tika noslēgts ar stabilu finanšu pozīciju, ko veicinājis kapitalizācijas rādītājs – 25,6% (2022. gada 31. decembrī - 25,8%), procentu segumu koeficients (ICR) 2,4 (2022. gada 31. decembrī - 2,4) un parādsaistību slogs - 3,5 (2022. gada 31. decembrī - 3,3), kas nodrošina pietiekamu un stabilu rezervi Eiroobligāciju līgumisko nosacījumu izpildei.

 

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius:

Šī gada pirmais ceturksnis izvērtās tieši tā, kā mēs bijām paredzējuši, jo gada sākums vienmēr ir nedaudz piezemētāks mobilitātes segmentā, turklāt to pavadīja lielāki komunālo pakalpojumu rēķini, kas ietekmēja patēriņa apjomus. Neraugoties uz izaicinājumiem, mēs saglabājām Grupas portfeļa kvalitāti, pierādot, ka mūsu stratēģija un biznesa lēmumi spēj nodrošināt kvalitatīvus rezultātus pat neskaidros laikos. Pagājušā gada vidū mēs pārskatījām mūsu plānus attiecībā uz izaugsmi un pievērsām vēl lielāku uzmanību biznesa efektivitātes celšanai. Portfeļa izaugsme patiešām ir nedaudz sabremzējusies, kas negatīvi ietekmē ceturkšņa ieņēmumus, taču tajā pašā laikā uzņēmums ir saglabājis izcilu izmaksu disciplīnu un pārskatījis savu cenu politiku, palielinot tās daļā Grupas tirgu. Visas šīs darbības ļāva sasniegt augstākus efektivitātes rādītājus, kas atbilst uzņēmuma stratēģijai.

 1. gada pirmajos mēnešos mēs turpinājām sekmīgi diversificēt biznesa operācijas, tādējādi samazinot ar uzņēmējdarbību saistītos riskus. Lietuvā esam uzsākuši biznesu ar premium automobiļu finansēšanas produktu Primero, savukārt Rumānijā turpinām digitalizēt biznesa operācijas, lai uzlabotu klientu piesaistes procesu un kopējo pieredzi. Kopumā 2023. gadā darbības fokuss joprojām ir vērsts uz turpmāku procesu digitalizāciju un mūsu esošo produktu pilnveidošanu. Neraugoties uz konservatīvāku biznesa stratēģiju, mūsu mērķis joprojām ir līdz gada beigām sasniegt divciparu izaugsmi neto portfeļa izteiksmē. Turklāt, pateicoties stabilai finanšu un pašu kapitāla pozīcijai, kā arī labi diversificētiem aizņemšanās kanāliem, Grupa izsver potenciālu jaunu portfeļu vai uzņēmumu iegādē.

Mēs joprojām pievēršam īpašu uzmanību arī ESG jomai, kur turpinām stabili virzīties pretī Grupas ilgtermiņa mērķiem. Šogad mēs esam kompensējuši pilnu oglekļa dioksīda pēdu 114 tCO2 apmērā, kas rodas no mūsu galveno biroju darbības Rīgā un Viļņā. Tas tika panākts, piedaloties oglekļa emisiju kompensēšanas projektos Kenijā un Etiopijā. Tāpat ir teju noslēgta Grupas finanšu pratības platformas lokalizācija, kas jau ir integrēta produktu lapās deviņās mūsu valstīs.

Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics: 

Pirmajā ceturksnī mēs palielinājām koriģēto EBITDA līdz EUR 18,9 milj., kas ir par EUR 2,5 milj. vairāk nekā 2022. gada attiecīgajā ceturksnī. Savukārt koriģētā neto peļņa pirms valūtas svārstību ietekmes sasniedza EUR 7,3 milj., kas ir par EUR 1,4 milj. vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Tikmēr neto portfelis saglabājās stabils un sasniedza EUR 290,3 milj. apmēru. Šie rezultāti, kas sasniegti kopumā sarežģītos gada pirmajos mēnešos, liecina par apdomīgu biznesa vadību, un varam uzskatīt, ka esam labi pozicionēti turpmākai kontrolētai izaugsmei nākamajos ceturkšņos.

Pirmajā ceturksnī mēs turpinājām dažādot riskus mūsu portfelī un arī aizņēmumu struktūrā. Mēs aktīvi īstenojam vietējo obligāciju emisijas programmu Kenijā, lai stiprinātu Grupas kapitāla struktūru un mazinātu valūtu svārstību negatīvo ietekmi. Pirmā ceturkšņa beigās kopējā piesaistītā finansējuma summa bija EUR 10,6 milj., kas ir par EUR 3,3 milj. vairāk nekā 2022. gada decembrī. Turklāt nākamā gada pirmajā ceturksnī noslēgsies Grupas trīs gadu obligāciju termiņš Latvijā, tādēļ kompānija izskata obligāciju refinansēšanas iespējas.

Vienlaikus mēs lepojamies, ka mūsu darbs investoru attiecību jomā ir novērtēts arī Baltijas mērogā - februārī Eleving Group saņēma balvu par labākajām investoru attiecībām Nasdaq Baltic First North Bond saraksta uzņēmumu vidū.

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023. gada 31. martā: https://eleving.com/investors/  

 

Konferences zvans: 

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu rezultātus, ir paredzēts 2023. gada 15. maijā, plkst. 15:00 CET. 

Reģistrācijas saite dalībai konferences zvanā: https://bit.ly/3p5Yulk  

 

Kontaktinformācija: 

Eleving Group 

Toms Vecvagars, investoru attiecību vadītājs 

E-pasts: toms.vecvagars@eleving.com  

 

Par Eleving Group 

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 12 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā. Grupai ir vairāk nekā 500 000 klientu visā pasaulē, un izsniegto aizdevumu kopējais apjoms pārsniedz 1,2 miljardus eiro. 2020. un 2021. gadā Financial Times ierindoja Eleving Group starp 1000 visstraujāk augošajiem FinTech uzņēmumiem Eiropā. Šobrīd Eleving Group ir vairāk nekā 2600 darbinieku. Uzņēmuma obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga un Frankfurtes biržā. 2023. gadā Eleving Group saņēma 1. vietu Nasdaq Baltic Awards balvu kategorijā "Labākās attiecības ar investoriem" First North obligāciju sarakstā.

Vairāk: www.eleving.com  

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA 

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus. 

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju. 

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ "). 

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma. 

 1. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi
Eleving_Group_Report_3M_2023_LV.pdf (1832.07 kB)