Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2023. gada 1. ceturksni
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-10 22:31:54
Versijas komentārs
Teksts

2023. gada 1. ceturksnī sasniegti vēsturiski lielākie ieņēmumi 9,635 miljoni EUR apmērā, pieaugot par 60% pret 2022. gada 1.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 1,708 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 111%. Periodā sasniegta 18% EBITDA rentabilitāte.

Rīga, 2023-05-10 20:48 CEST -- 2023.gada 1.ceturksnī HansaMatrix sasniedza vēsturiski augstāko ceturkšņa pārdošanas apjomu 9,635 miljoni EUR, kas ir 60% pieaugums pret 2022. gada 1.ceturksni. 2023. gada 1.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 11% pieaugumu salīdzinot ar 2022. gada 4.ceturksni.

Ieņēmumu pieaugumu veicināja augstais pieprasījums galvenajās nozarēs, kas kopā ar aktīvo pārdošanas procesu un joprojām pastāvošo globālo pusvadītāju deficītu ir nodrošinājis ievērojamu pasūtījumu apjomu 2023. gada 1. ceturkšņa beigās 26,6 milj. EUR apmērā, pieaugot par 10% salīdzinot ar attiecīgo rādītāju 2022. gada 4. ceturkšņa beigas.

2023. gada 1.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 1,708 miljoni EUR un uzrādīti zaudējumi 0,975 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 111% pieaugumu pret iepriekšējā gada 1. ceturksni, un pieaudzis par 37% salīdzinot ar iepriekšējo – 2022.gada 4. ceturksni. 2023.gada 1. ceturksnī Koncerns uzrāda neto zaudējumus 0,975 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2022. gada 1.ceturksni, kad neto zaudējumi bija 0,046 miljoni EUR un 2022.gada 4.ceturksni, kas tika uzrādīta neto zaudējumi 0,853 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 17,7% rentabilitāti.

2023. gada 1. ceturksnī ievērojamais EBITDA rentabilitātes uzlabojums salīdzinot ar 2022. gada 1. ceturksni skaidrojams ar pusvadītāju pieejamības uzlabojumiem, ļaujot Koncernam izpildīt ražošanas pasūtījumus un būtiski uzlabot ceturkšņa ieņēmumu apjomus, kā arī skaidrojams ar augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvara pieaugumu ražoto produktu portfelī, salīdzinot ar situāciju iepriekšējā gadā.

Koncerna tīro peļņu 2023. gada 1. ceturksnī negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, no kuriem būtiskākās ir zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 1,574 miljoni EUR apmērā, EIB konvertējamā garantijas vērtspapīra patiesās vērības izmaiņu uzkrājumi 0,317 miljoni EUR apmērā 2023. gada pirmajā ceturksnī pieaugošās HansaMatrix akciju vidējās svērtās cenas dēļ.

2023. gada 1. ceturksnī Koncerns veica papildu zaudējumu atzīšanu 1,220 miljonu EUR apmērā, lai atspoguļotu sagaidāmo zaudējumu daļu no Koncerna ieguldījuma SIA Lightspace Technologies (ar AS Lightspace holding un Lightspace Group Inc starpniecību) sakarā ar SIA EUROLCDS notiekošo tiesiskās aizsardzības procesu.

Labākai starpperioda rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns ir aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2023. gada Q1 bija 1,083 miljoni EUR apmērā, būtiski pieaugot salīdzinot ar 2022. gada 1. ceturksni, kad tā bija 0,181 milj. EUR.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas sākas 2022. gada 1. aprīlī un beidzas 2023.gada 31. martā, ir sasniegts vēsturiski augstākais apgrozījums 32,490 miljoni EUR apmērā, kas ir par 47% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2022.gada 1.ceturksnī, un par 12% vairāk salīdzinot ar 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 4.ceturksnī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,811 miljoni EUR apmērā, uzrādot 15% pieaugumu salīdzinot ar pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 1.ceturksnī, bet 31% pieaugumu salīdzinot ar pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 4.ceturksnī, kā arī uzrādīti 12 mēnešu zaudējumi 3,075 miljoni EUR apmērā, normalizētā tīrā peļņa šajā laika periodā sasniedza 1,306 milj. EUR apmēru. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 11,73% rentabilitāti.

Būtiskais Koncerna pēdējo 12 mēnešu zaudējumu apmērs lielākoties skaidrojams ar naudas plūsmu nesaistītām pozīcijām - zaudējumiem no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 2,776 miljoni EUR apmērā, zaudējumiem saistībā ar SIA Zinātnes parks ieguldījuma (nepabeigtā celtniecība) patiesās vērtības izmaiņu uzkrājumiem 0,806 miljoni EUR apmērā, kā arī zaudējumiem saistībā ar EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņām 0,332 miljoni EUR apmērā.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 39.lappusē.

Pielikumā:

·         HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2023.gada 3 mēnešiem līdz 2023.gada 31.martam.

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
HM report Q1 2023 Nasdaq LV 2023-05-10.pdf (2651.29 kB)