Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Storent Investments" revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31.decembrī
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-10 20:00:41
Versijas komentārs
Teksts

2022. gadā AS “Storent Investments” neto ieņēmumi pieauga par 3%, sasniedzot 5 miljonus eiro. Pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 438 447 apmērā, ko galvenokārt veidoja Kaļiņingradas meitas uzņēmumam atzītie nemateriālās vērtības samazināšanās zaudējumi.

2022. gadā AS “Storent Investments” grupai izdevās nedaudz uzlabot savus darbības rādītājus, neskatoties uz nestabilo ģeopolitisko situāciju. Uzņēmuma neto ieņēmumi pieauga par 3%, sasniedzot 47,2 miljonus eiro, un kopējie ieņēmumi uzlabojās par 8%. Lai gan nomas tirgū joprojām valda spēcīga cenu konkurence un nomas tehnikas pārpalikums, nomas cenas sāka lēnām palielināties galvenokārt augstās inflācijas dēļ.

2022. gada 28. decembrī tika veiktas izmaiņas AS “Storent Investments” akcionāru sastāvā, un par tā vienīgo akcionāru kļuva SIA “Storent Holdings”. Līdz ar to AS “Storent Investments” un tās meitasuzņēmumi kļuva par daļu no jaunizveidotā holdinga, kurā ietilpst arī iekārtu nomas uzņēmumi SIA “SELECTIA” un SIA “SELECTIA PLUS”.

AS “Storent Investments” un tā meitas uzņēmumiem ir moderns nomas inventārs, liels nomas punktu tīkls un plaša klientu bāze ar ļoti labi attīstītu preču zīmi, pieredzējušu komandu un digitālām prasmēm. SIA “SEL Investments” un tā diviem meitasuzņēmumiem pieder aptuveni 50% no būvniecības iekārtu parka, ko pārvalda SIA “Storent Holdings” grupa. Abu uzņēmumu apvienošana ļaus palielināt tās ekspertīzi un uzlabot finanšu rādītājus, lai turpinātu SIA “Storent Holdings” grupas attīstību ar ievērojami lielāku jaudu un rentabilitāti.

Jaunizveidotās SIA "Storent Holdings" grupas tīrā peļņa uzrādīja 4,7 miljonus eiro. Uzņēmuma pašu kapitāls sasniedza 23 miljonus eiro, kas veido 45% no bilances un būtiski uzlabo Grupas stabilitāti. Pielikumā atradīsiet jaunizveidotā SIA “Storent Holdings” grupas konsolidēto pārskatu, kas atspoguļo jaunizveidotās Grupas finanšu rezultātus.

2023. gadā AS "Storent Investments" grupas vadība paredz, ka nomas ieņēmumi pieaugs par 10%, ko veicinās jaunas investīcijas nomas iekārtās, nomas cenu kāpums un tirdzniecība tiešsaistē. 2023. gada vasarā plānots ieviest jaunu mājaslapu, kas būs ērtāka gala lietotājam, kā arī turpinās pārveidot savu IT stratēģiju un  līdz 2023. gada beigām plānots pabeigt jaunas mākoņpakalpojuma ERP sistēmas ieviešanu.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi
2022 Storent Investments stand alone LAT with AR.pdf (959.68 kB)
2022 Storent Investments stand alone LAT with AR.xhtml (5066.08 kB)