Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AKCIJU SABIEDRĪBAS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" REGULĀRĀS AKCIONĀRU SAPULCES 2023.GADA 28. APRĪĻA DARBA KĀRTĪBA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI
Emitents Augstsprieguma tīkls, AS (64883LC3F12690GATG87)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-05-03 09:45:31
Versijas komentārs
Teksts

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Klimata un enerģētikas ministrijas telpās, Maskavas ielā 165, Rīgā.

 

Nr. p.k.

 

Izskatāmais jautājums

Lēmums

 

1.

 

Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskatu

Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskatu.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada peļņas izlietošanu

Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2022. gadu 7 033 805 euro (septiņi miljoni trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti pieci euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 3 956 516 euro (trīs miljoni deviņi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.

Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

 

 

 

3.

 

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2022.gada darba plāna un mērķu izpildi (pielikumā uz 9 (deviņām) lapām) un nosūtīt nozares ministrijai un Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentam atzinuma sniegšanai.

 

4.

 

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2023.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai

Ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers", reģistrācijas Nr.40003142793, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2023.gada pārskata revidentu, nosakot revidentam nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 58 800 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti eiro) bez PVN.

 

5.

 

Citi jautājumi

 _

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 391 598 534 akcijām

 

Par AS "Augstsprieguma tīkls"

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.

Papildus informācija:

Elīna Grīvāne

Komunikācijas vadītāja

Tālr. +371 27060306

E-pasts: elina.grivane@ast.lv

 

 

Pielikumi