Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix auditētais konsolidētais un koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gadu
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-04-30 16:21:04
Versijas komentārs
Teksts

HansaMatrix 2022.gadā sasniedzis vēsturiski augstākos ieņēmumus 28,89 miljoni EUR apmērā, kas ir par 32% vairāk nekā 2021.gadā. 2022.gadā operatīvās darbības naudas plūsma, EBITDA sasniedza 2,912 miljoni EUR, kas ir 22% samazinājums, salīdzinot ar 2021.gadu; Normalizētā peļņa 2022. gadā sastādīja 0,404 milj. EUR un bija par 65% mazāka par attiecīgo 2021.gada rādītāju.

Rīga, 2023-04-30 15:15 CEST -- 2022. gadā HansaMatrix koncerna ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (turpmāk tekstā – ieņēmumi jeb apgrozījums) sasniedza 28,89 milj. EUR, par 32% pieaugot salīdzinājumā ar 2021. gada ieņēmumiem 21,96 milj. EUR apmērā. Pārskata periodā EBITDA sasniedza 2,912 milj. EUR, kas ir 22% samazinājums salīdzinājumā ar 3,732 milj. EUR 2021. gadā; Koncerna neto peļņa bija negatīva 2,146 milj. EUR salīdzinājumā ar 2021. gada neto zaudējumiem 1,821 milj. EUR apmērā.

Labākai starpperioda rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns aprēķina normalizēto peļņu, kas 2022. gadā sastādīja 0,404 milj. EUR un bija par 65% mazāka par attiecīgo 2021.gada rādītāju 1,165 milj. EUR apmērā.

Koncerna ieņēmumu pieaugumu veicināja augstais pieprasījums galvenajās nozarēs, kas kopā ar aktīvo pārdošanas procesu un joprojām pastāvošo globālo pusvadītāju deficītu ir nodrošinājis ievērojamu pasūtījumu apjomu 2022. gada beigās 24,2 milj. EUR apmērā.

2022. gada EBITDA samazinājums salīdzinot ar 2021. gadu skaidrojams ar salīdzinoši mazāku augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvaru saražotās produkcijas klāstā, ko ietekmējis globālais komponentu deficīts 2022. gada Q2 un Q4.

Koncerna 2022. gada būtiskie zaudējumi skaidrojami galvenokārt ar Koncerna veikto patiesās vērtības noteikšanu ieguldījumiem SIA Zinātnes parks 0,806 milj.EUR un ar zaudējumiem no asociētā uzņēmuma SIA Lightspace technologies, kas atzīti Koncerna 2022. gada apvienoto ienākumu pārskatā 1,421 milj. EUR apmērā.

2022. gada pārskata periodu HansaMatrix Mātes sabiedrība noslēdza ar neto apgrozījumu 29,11 milj. EUR, kas ir par 36% vairāk, salīdzinot ar 21,36 milj. EUR iepriekšējā periodā. Pārskata periodā EBITDA sasniedza 0,918 milj. EUR samazinoties par 51% salīdzinājumā ar 1,877 milj. EUR 2021. gadā; neto peļņa bija negatīva un sastādīja 3,468 milj. EUR salīdzinājumā ar 2021. gada neto zaudējumiem 1,453 milj. EUR apmērā.

2022. gadā Mātes sabiedrības pieaugušie zaudējumi pamatā skaidrojami ar uzkrājumu veidošanu, pārskatot patieso vērtību HansaMatrix ieguldījumiem AS “Lightspace holding” un aizdevumam SIA “Zinātnes parks”.

SIA Lightpace Technologies konsolidētie, neauditētie ieņēmumi 2022. gadā sasniedza 0,56 milj. EUR (2021. gadā – 0,71 milj. EUR), un pārskata gads tika pabeigts ar neto zaudējumiem 2,42 milj. EUR apmērā, salīdzinājumā ar 2021. gada neto zaudējumu rezultātu 1,42 milj. EUR apmērā. 2022. gada 31. decembrī Lightspace Technologies kopējie konsolidētie aktīvi sastādīja 11,6 milj. EUR salīdzinājumā ar 11,7 milj. EUR iepriekšējā gada beigās.

SIA Lightspace Technologies plāno segt pārskata perioda un iepriekšējo periodu zaudējumus piesaistot jaunus ieguldījumus pētniecībai un attīstībai, produktu izstrādei un komercializācijai.

2022. gadā veiktas investīcijas 1,271 miljonus EUR ražošanas un pētniecības pamatlīdzekļos ražošanas kapacitātes uzturēšanai un palielināšanai, testa sistēmu izstrādē un IT sistēmas attīstībā.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix auditētajā konsolidētajā un mātes sabiedrības gada pārskatā par 2022.finanšu gadu 119.lappusē.

Pielikumā:

1.HansaMatrix auditētais konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats par 2022.finanšu gadu (iXBRL un PDF).

2.Audita slēdziens.

3.Valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2022.finanšu gadu.

4.Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022. finanšu gadu.
 

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
2023-04-28 HansaMatrix 2022 Korporativas parvaldibas zinojums.pdf (1671.76 kB)
Hansamatrix Audit report 2022 LV signed.pdf (300.25 kB)
2023-04-28 HansaMatrix 2022 Atalgojuma zinojums LVL.pdf (1232.64 kB)
2022-04-28 HansaMatrix 2022 annual report LVL.pdf (5739.96 kB)
ashansamatrix-2022-12-31-lv.zip (14077.43 kB)