Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces 2023. gada 12. maijā lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-04-28 18:18:11
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2023. gada 12. maijāplkst. 11:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

1.Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Statūtos grozīts punkts 6.1.; Padomes skaitliskā sastāva samazināšana no 6 uz 5 Padomes locekļiem;

Lēmuma projekts.

Izteikt Sabiedrības Statūtu punkta 6.1. esošo redakciju: “Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku”, šādā redakcijā: “Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl  akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku.”

Apstiprināt Sabiedrības statūtu konsolidēto jauno redakciju.

   Pielikumā šim paziņojumam pievienota Sabiedrības statūtu konsolidētā redakcija.

2.Sabiedrības esošā Padomes sastāva atsaukšana.

Lēmuma projekts.

Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Aleksi Orlovu, Baibu Andu Rubesu.

3.Jauna Padomes sastāva ievēlēšana.

Lēmuma projekts.

Ievēlēt jaunus Sabiedrības Padomes locekļus Sandiju Āboliņu-Ābolu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Juri Pārupu, Baibu Andu Rubesu.

Neatkarīgie padomes locekļi ir Anders Lennart Borg un Baiba Anda Rubesa.

Informācija par padomes locekļu kandidātu profesionālo pieredzi pievienoti pielikumā.

4.Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas Padomei apstiprināšana.

Lēmuma projekts.

Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai–  Padomei.

Balsojums:
Lai paātrinātu sapulces gaitu un atvieglotu balsu skaitīšanas procesu, sabiedrības valde aicina akcionārus izmantot savas tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsošanas veidlapu (pievienota pielikumā), kura parakstāma ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtāma sabiedrībai uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai ar pasta starpniecību, nosūtot kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2023. gada 11. maija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti, kā arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Pielikumi:
1.Sabiedrības Statūtu konsolidētā redakcija.
2.Padomes kandidātu profesionālā pieredze.
3.Balsojuma veidlapa.
 

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
Pielikums 1_Appendix 1_ 2023-04-12 Articles_Statuti_DRAFT_PROJEKTS.pdf (319.97 kB)
Pielikums 2 _ 2023-04-28 Padomes pieredze LVL.pdf (129.23 kB)
Pielikums Nr.3 _ Appendix 3 _ 2023-04-28 Balsojuma veidlapa_Voting form.docx (79.55 kB)