Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-04-21 11:46:22
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā – Altum) kārtējā akcionāru sapulce notika 2023.gada 20.aprīlī no pulksten 12.00.

Kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par (i) AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” gada pārskata par gadu, kas beidzas 2022.gada 31.decembrī, kas sagatavots “vienotajā elektroniskajā formātā” saskaņā ar ESEF RTS (European Single Electronic Format Regulatory Technical Standard) prasībām, apstiprināšanu, (ii) AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 2022.gada peļņas 11 483 756.83 eiro apmērā ieskaitīšanu Altum rezerves kapitālā, (iii) AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitāla iekšējo kustību, kā arī (iv) Altum Iekšējā audita daļas 2023.gada darbības plāna grozījumiem.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.:26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi