Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
BluOr Bank AS publicē 2022. gada pārskatu
Emitents BluOr Bank, AS (54930080G2M7EJ097A27)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-03-20 13:25:05
Versijas komentārs
Teksts

BluOr Bank AS akcionāru kopsapulce 2023. gada 20. martā ir vienbalsīgi apstiprinājusi Bankas koncerna konsolidētus un bankas atsevišķu finanšu pārskatus par 2022.gadu.

BluOr Bank AS publicē gada pārskatu par 2022. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu un Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2022. gadā.

 

BluOr Bank AS 2022. gadā ir stiprinājusi savu stratēģisko pozicionējumu pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas uzņēmumiem

 

Galvenie finanšu rādītāji

Kā liecina auditētie dati, 2022. gadu Banka ir noslēgusi ar 10.5 miljonu EUR peļņu, kas ir par 7% vairāk nekā 2021. gadā. Bankas pamatdarbības tīrie ienākumi pārskata periodā sasniedza 26 miljonus EUR,  pašu kapitāla apjoms ir 80,3 miljoni EUR. Bankas kopējais aktīvu apjoms gada noslēguma bija 685 milj. EUR.

Ievērojot to, ka  kreditēšanas tempu saglabāšana ir būtisks valsts ekonomikas sildīšanas instruments, BluOr Bank, atbilstoši savai biznesa stratēģijai, arī 2022. gadā kā prioritāru virzienu saglabāja finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem, par ko liecina tās kreditēšanas rādītāji. 2022. gadā banka ir parakstījusi jaunus kredītlīgumus 104 milj. EUR apmērā, tādējādi  veicinot gan atsevišķu nozaru attīstību, gan jaunu eksporta tirgu apgūšanu, gan jaunu biznesa iespēju izmantošanu Latvijas ekonomikai sarežģītā periodā. Kredītlīgumu ietvaros pakāpeniski palielinās bankas finansiālais atbalsts projektiem, kas vērsti uz ietekmes uz vidi mazināšanu un zaļo enerģiju. Kopējais piešķirto un izsniegto  kredītu portfelis pārskata perioda beigās bija 365 miljoni EUR.

Ņemot vērā mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu lomu Latvijas ekonomikas stabilizēšanā un izaugsmē, banka  jau trešo gadu īstenoja finanšu līdzekļu pieejamības programmu minētajam uzņēmumu segmentam. MVU kreditēšana 2022.gadā veidoja 86 % no bankas kopējo piešķirto kredītu apjoma. No tiem vairāki projekti ir realizēti veiksmīgā sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM.

Banka ir mērķtiecīgi pilnveidojusi finanšu pakalpojumus juridiskajām personām, kā rezultātā ir vērojams stabils bankas klientu – Latvijas juridisko personu pieaugums: pārskata periodā to skaits ir palielinājies par 28 %. 2022. gada beigās Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klienti sastādīja 98% no kopējā klientu īpatsvara. 

BluOr Bank jau otro gadu pēc kārtas, atbilstoši Kredītiestāžu  likumam, ierindota to iestāžu vidū, kas Latvijā  finanšu jomā atbilst statusam “citas  sistēmiski nozīmīgas finanšu iestādes”. Tas nozīmē, ka banka ar savu mērķtiecīgo darbu un ieguldījumu Latvijas finanšu tirgū uzrāda stabilu augšupejošu izaugsmi. Minētais statuss bankai uzliek arī papildus prasības, stingrāku normu un kritēriju ieviešanu, kas ir neatņemams priekšnoteikums turpmākajai bankas attīstībai.

Atbilstoši biznesa stratēģijai, arī 2023. gadā BluOr Bank uzmanības centrā būs uzņēmēji un tādu pakalpojumu nodrošināšana, kuri sekmē Latvijas uzņēmumu modernizāciju, jaunu eksporta tirgu apgūšanu, īpašu uzmanību veltot projektiem, kas vērsti uz videi draudzīgu materiālu izstrādi, otrreizējo pārstrādi un citiem risinājumiem, sekojot kopējam mērķim Eiropas klimata pārmaiņu un energoefektivitātes kontekstā.

 

Pilns pārskats publicēts bankas mājas lapā https://www.bluorbank.lv/lv/finansu-informacija

Pielikumā: BluOr Bank AS darbības 2022. gada pārskats un Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2022. gadā.

 

 

Par BluOr Bank:

BluOr Bank AS ir privāta Latvijas komercbanka, kas dibināta 2001.gadā.
BluOr Bank nodrošina pilnu finanšu pakalpojumu klāstu: ikdienas bankas pakalpojumi uzņēmumiem un privātpersonām, aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, aktīvu pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumi.


Saskaņā ar bankas stratēģiju, pamatdarbības virziens ir finanšu pakalpojumu sniegšana korporatīvajiem klientiem, ar uzsvaru uz mazo un vidējo uzņēmumu  kreditēšanu. Papildu informācija: www.bluorbank.lv

 

 

Kontaktiem:

Ingrīda Šmite

BluOr Bank Korporatīvās komunikācijas un mārketinga pārvaldes vadītāja

Tālr.: +371 67 034 257

pr@bluorbank.lv

ingrida.smite@bluorbank.lv

www.bluorbank.lv

Pielikumi
GadaParskats_2022_LV.pdf (2345.40 kB)
bluorbankas-2022-12-31-lv ar ziņojumu.zip (4873.33 kB)
LV_BluOr_pazinojums_par_korporativo_parvaldibu_2022.pdf (132.40 kB)