Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-03-13 10:14:54
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2023. gada 10. martā Sabiedrības telpās, Doma laukumā 4, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi par (i) AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 2020. gada, 2021. gada un 2022. gada finanšu pārskatu revīzijas līguma grozījumiem, (ii) rezerves kapitāla palielināšanu un (iii) Altum Iekšējā audita daļas 2022. gada darbības pārskatu.

Ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

1.    Atbalstīt grozījumus  līgumā par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum 2020.gada, 2021. gada un 2022. gada finanšu pārskatu revīziju un atlīdzības palielinājumu revidentam, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Deloitte Audits Latvia".

2.     Apstiprināt izmaiņas Altum rezerves kapitālā:

2.1.  palielināt rezerves kapitālu un ieskaitīt 683 000 euro AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālā mājokļu garantiju atbalsta programmai;

2.2.  apstiprināt programmu finansējuma pārdali AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitāla ietvaros.

3.         Pieņemt zināšanai Iekšējā audita daļas 2022. gada darbības pārskatu.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi