Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2022. gadu
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-03-03 16:01:24
Versijas komentārs
Teksts

AS “Latvijas Gāze” koncerna 2022. gada neto peļņa ir 39 miljoni EUR, un apgrozījums sastāda 689,7 miljonus EUR, kas ir par 31% vairāk nekā 2021. gadā.

AS “Latvijas Gāze” koncerns ir aizvadījis izaicinājumiem pilnu 2022. finanšu gadu, ko raksturoja augstas nenoteiktības apstākļi: dabasgāzes cenas pārsniedza 200 EUR/MWh robežu, ģeopolitisko notikumu ietekme, normatīvā regulējuma izmaiņas gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Neskatoties uz to, AS “Latvijas Gāze” turpināja savu darbību, nodrošinot nepārtrauktu gāzapgādi saviem klientiem, tajā skaitā pildot Publiskā tirgotāja pienākumu pret saistītajiem lietotājiem.

Ņemot vērā, ka Latvijā patērētās dabasgāzes apmērs 2022. gadā samazinājās par vairāk nekā 30%, salīdzinot ar 2021. gadu, būtiski samazinājās sadales tīklā pārvadītais dabasgāzes apjoms. Tas negatīvi ietekmēja AS “Latvijas Gāze” meitas uzņēmuma AS “Gaso” finanšu rezultātus – 2022. gadu AS “Gaso” pabeidza ar 1.8 miljonu EUR zaudējumiem, salīdzinājumā ar 11.5 miljonu EUR peļņu 2021. gadā.

  1. gadā AS “Latvijas Gāze” (Sabiedrība) klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 6 993 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2021. gadu pārdošanas apjoms ir samazinājies par 53%. Pārdošanas apjomu samazinājums saistīts ar to, ka daļa tirgus dalībnieku izvēlējās neiegādāties Krievijas izcelsmes gāzi jau pirms 2023. gada 1. janvāra, kā arī klienti ir pārskatījuši dabasgāzes izmantošanas jaudas augsto dabasgāzes cenu dēļ, tai skaitā ir izvēlējušies pāriet uz alternatīviem energoresursiem.
  2. gadā Sabiedrības akcionāri pieņēma lēmumu par Sabiedrības reorganizācijas procesa vai pamatkapitāla samazināšanas uzsākšanu. Sabiedrības valde uzsāka un turpināja darbu pie vairāku AS “Gaso” pārvaldības scenāriju izvērtēšanas. Rezultātā ir pieņemts lēmums par AS “Gaso” pārdošanu, ko plānots īstenot 2023. gada ietvaros. 2022. gada konsolidētajā un Sabiedrības pārskatā ieguldījums meitas sabiedrībā un attiecīgi meitas sabiedrības aktīvi un saistības uzrādītas kā pārdošanai turēto ieguldījumu aktīvi un saistības. Pārtraucamā dabasgāzes sadales pakalpojumu segmenta darbība peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīta atsevišķi no tirdzniecības segmenta turpināmās darbības. Lai atspoguļotu pārdošanai turēto ieguldījumu aktīvus un saistības neto pārdošanas vērtībā, Sabiedrības un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļauts vērtības samazinājums 72 miljonu EUR apmērā.

AS “Latvijas Gāze” koncerna revidētie konsolidētie finanšu pārskati par 2022. gadu tiks publicēti 2023. gada 19. aprīlī.

 

AS “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Kalvītis

www.lg.lv

Pielikumi
Latvijas Gāze Konsolidētie Neauditētie 12.2022 LV_FINAL.pdf (2160.60 kB)