Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze” paziņojums saistībā ar ziņu aģentūras “LETA” 2023. gada 28. februārī plkst. 10:08 publicēto ziņu, ar nosaukumu “Latvijas gāze” apņēmusies “Gaso” pārdot līdz 27. martam
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-02-28 16:30:30
Versijas komentārs
Teksts

 

  1. gada 28. februārī ziņu aģentūra “LETA” plkst. 10:08 publicēja ziņu, ar nosaukumu “Latvijas gāze” apņemusies “Gaso” pārdot līdz 27. martam”, autore Marta Kronberga (turpmāk – LETA ziņa).

LETA ziņā tiek apgalvots, ka “AS "Latvijas gāze" apņēmusies meitassabiedrību AS "Gaso", kas ir gāzes sadales sistēmas operators, pārdot līdz šā gada 27.martam”. Minēto AS “Latvijas Gāze” “apņemšanos” LETA žurnāliste Marta Kronberga izsecinājusi no AS “Latvijas Gāze” publicētā paziņojuma Nasdaq Baltic biržā 2023. gada 28. februārī plkst.09:30.

AS “Latvijas Gāze”norāda, ka LETA ziņas virsraksts ir investorus un sabiedrību maldinošs un neatbilst AS “Latvijas Gāze” publiski paustajam paziņojumam.

AS “Latvijas Gāze” vēlreiz uzsver, ka 2023. gada 25. februārī ir stājusies spēkā Padomes Regula (ES) 2023/427, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula Nr. 2023/427).

 

Atbilstoši Regulas 5.o pantam no 2023. gada 27. marta Krievijas valstpiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Krievijā, ir aizliegts ieņemt amatus kritisko infrastruktūru, Eiropas kritisko infrastruktūru un kritisko vienību īpašnieku vai operatoru pārvaldības struktūrās.

 

AS “Latvijas Gāze” meitassabiedrība AS “Gaso” ir nacionālajai drošībai nozīmīga kapitālsabiedrība un kritiskās infrastruktūras turētāja. 

 

Ievērojot minēto, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, AS “Latvijas Gāze” jāveic visas darbības, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas turpmākajā AS “Gaso” pārvaldības struktūrā atbilstoši Regulas Nr.2023/427 prasībām noteiktajā termiņā.

 

AS “Latvijas Gāze”, pamatojoties Likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 21. pantu, pieprasa ziņu aģentūrai “LETA” atsaukt publicēto LETA ziņu, jo tā ir maldinoša un neatbilst patiesībai.

 

AS “Latvijas Gāze”

Valde

 

Par AS “Latvijas Gāze”

Latvijas Gāze ir viens no Baltijas reģiona enerģētikas nozares līderiem.

Mūsu mērķis ir stiprināt Latvijas Gāzes koncerna līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem un nodrošinot stabilāko dabasgāzes apgādi visam reģionam.

Dabasgāzes vairumtirdzniecība un pārdošana biznesa klientiem tiek veikta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī Latvijas Gāze veiksmīgi ir uzsākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Mājsaimniecību segmentā Latvijas Gāze ir vislielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, apvienojot Latvijas teritorijā esošo gāzes infrastruktūru un institūcijas, tika izveidots apvienotais valsts uzņēmums "Latvijas Gāze". 1997. gadā tika uzsākta uzņēmuma privatizācija, noslēdzot to 2002. gadā. Kopš 1999. gada 15. februāra AS “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums AS “Conexus Baltic Grid”, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators AS “Gaso”.

 

Kontaktinformācija:

Sandra Joksta

investor.relations@lg.lv

tel. + 371 67 374 369

 

Pielikumi