Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Eleving Group paziņo neauditētos rezultātus par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-02-15 09:30:57
Versijas komentārs
Teksts

Noturīga izaugsme, saglabājot augstu rentabilitāti

Operatīvie un stratēģiskie notikumi

 • gads Grupai ir bijis sekmīgs, jo ir sasniegts kompānijas visu laiku augstākais divpadsmit mēnešu ieņēmumu līmenis, savukārt neto portfelis ir pieaudzis par 17,8%, sasniedzot EUR 288,9 milj. atzīmi.
 • Turpināta ieņēmumu diversifikācija un līdzsvarota ieņēmumu plūsma trīs pamatdarbības virzienos:
  • elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti divpadsmit mēnešu ieņēmumos veidoja EUR 50,8 milj., kas ir par 91,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet par 4,8% mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Galvenais ieņēmumu virzītājspēks gada nogrieznī ir bijis produktīvo aizdevumu segments Austrumāfrikā, kas gada pirmajos trijos ceturkšņos uzrādīja izcilus rezultātus. Tikmēr ceturtajā ceturksnī Austrumāfrikas reģionā bija novērojams ekonomiskās izaugsmes kritums, kas apvienojumā ar Grupas ieviesto stingrāko aizdevumu izsniegšanas politiku, radīja negatīvu efektu uz ceturtā ceturkšņa ieņēmumu dinamiku.
  • finanšu un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi sasniedza EUR 68,0 milj., kas ir par 32,5% vairāk nekā gadu iepriekš un par 13,2% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Ceturkšņa ieņēmumu pieaugumu, galvenokārt, noteica neto aizdevumu portfeļa pieaugums Rumānijā, kamēr arī citos darbības tirgos bija novērojams mērens aizdevumu portfeļa pieaugums; 
  • patēriņa finansēšanas produktu ieņēmumi sasniedza EUR 57,1 milj., kas ir par 12,1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet par 4,0% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Negatīvo tendenci patēriņa finansēšanas produktu ieņēmumu dinamikā, galvenokārt, noteica Ukrainas portfeļa samazināšana.

 

 • Ceturtajā ceturksnī Grupa uzsāka sadarbību ar franču bateriju uzlādes pakalpojumu sniedzēju STIMA un Igaunijas tehnoloģiju uzņēmumu Bolt, lai veicinātu klimatneitrālu mobilitāti Kenijā, piedāvājot vietējiem klientiem elektrisko motociklu finansēšanas pakalpojumus. Lai gan iniciatīva vēl ir tikai attīstības sākumposmā, pirmie elektrisko motociklu klienti jau ir saņēmuši finansējumu.
 • Gada beigās transportlīdzekļu finansēšanas segmentā vērtības samazinājuma seguma rādītājs bija 95,0 %, kas ir par 2 pp. augstāks nekā iepriekšējā gada beigās. Tikmēr patēriņa kreditēšanas segmenta vērtības samazinājuma seguma rādītājs attiecīgajā periodā samazinājās par 12 pp., ko noteica portfeļa attīstība Ziemeļmaķedonijā un portfeļa samazināšanās Ukrainā, un uz gada beigām sasniedza 131,9% atzīmi.
 • Ceturtajā ceturksnī Eleving Group turpināja virzību uz ilgtspējīgāku nākotni, sasniedzot vairākus ESG mērķus. Nozīmīgs notikums ESG jomā bija finanšu pratības platformas atklāšana, kurā ikviens var novērtēt savu esošo kredītsaistību veselību, izvērtēt vai jaunas finanšu saistības būtu saprātīgs lēmums, un atrast padomus par budžeta veidošanu, parādu pārvaldību, uzkrājumiem, finanšu higiēnu un daudz ko citu. Pašlaik platforma ir pieejama Latvijā un Igaunijā, taču Grupa ir apņēmusies līdz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām to ieviest visās tās pārstāvēto tirgu zīmolu lapās.

Finanšu aktualitātes un progress 

 • Stabila rentabilitāte, pateicoties: 
  • Koriģētajam EBITDA rādītājam – EUR 71,8 milj. (12M 2021: EUR 55,6 milj.);
  • Koriģētajam neto peļņas pirms valūtas kursu svārstību ietekmes rādītājam – EUR 27,3 milj. (12M 2021: EUR 18,5 milj.);
  • Koriģētajam neto peļņas pēc valūtas kursu svārstību ietekmes rādītājam – EUR 21,1 milj. (12M 2021: EUR 19,6 milj.). 
 • Rekordliels neto kredītportfelis – EUR 288,9 milj. Transportlīdzekļu finansēšanas produkti pārskata perioda beigās veidoja EUR 221,8 milj., bet patēriņa finansēšanas produkti EUR 67,1 milj.no kopējā portfeļa.
 • Ceturtajā ceturksnī Grupa turpināja vietējo obligāciju emisijas programmu Kenijā un līdz gada beigām gandrīz divkāršoja 3. ceturksnī piesaistīto investīciju apjomu, sasniedzot EUR 7,3 milj. Arī turpmāk Grupa ir apņēmusies turpināt uzsākto programmu, jo tādējādi tiek stiprināta Grupas kapitāla struktūra, kā arī mazināta valūtas kursa svārstību ietekme uz Grupas bilanci.
 • Grupa ir veiksmīgi turpinājusi samazināt relatīvo operatīvo izmaksu bāzi, par ko liecina 1,7 p.p. kritums ienākumu un izmaksu attiecībā1 gada divpadsmit mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo pārskata periodu pirms gada. Turklāt, novērojot straujo inflācijas pieaugumu un vispārējo izmaksu pieaugumu vispasaules ekonomikā, Grupa arī turpmāk plāno fokusēties uz izmaksu optimizāciju. 
 • finanšu gads tika noslēgts ar stabilu finanšu pozīciju, ko veicinājis kapitalizācijas rādītājs - 26,2% (2021. gada 31. decembrī - 20,7%), procentu segumu koeficients (ICR) 2,5 (2021. gada 31. decembrī - 2,5) un parādsaistību slogs - 3,4 (2021. gada 31. decembrī - 3,8), kas nodrošina pietiekamu un stabilu rezervi Eiroobligāciju līgumisko nosacījumu izpildei.

 

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius:

"2022. gadu sākām ar piezemētu optimismu. Covid-19 pandēmijas izraisītie satricinājumi bija norimuši, un šķita, ka varam plānot mērenu un prognozējamu globālās ekonomikas izaugsmi. Tomēr nestabilā ģeopolitiskā situācija Austrumeiropā un karš Ukrainā mainīja tirgus un makroekonomikas perspektīvas. Neraugoties uz šiem ārējiem faktoriem, esam piedzīvojuši stabilu ceturksni un divpadsmit mēnešu periodu ar labākajiem finanšu un darbības rezultātiem Grupas vēsturē.

Teju ideālos finanšu rezultātus veicināja stratēģija, ko pieņēmām uzreiz pēc pirmā ceturkšņa. Tās galvenais mērķis bija saglabāt portfeļa kvalitāti, veicināt biznesa efektivitāti, kā arī samazināt portfeļa apmēru tirgos, ko negatīvi ietekmēja ekonomiskās un ģeopolitiskās svārstības. Lielāku uzmanību pievērsām Grupas uzņēmumu pārvaldības efektivitātei, izmaksu optimizācijai, kapitāla pārvaldībai un nedaudz konservatīvākai patērētāju finansēšanai.

 

Ceturtajā ceturksnī novērojām, ka atsevišķos tirgos patēriņa apjomi samazinās. Šīs svārstības bija paredzamas jau 2. ceturksnī, tāpēc savlaicīgi pieņemtie lēmumi, kuros koncentrējāmies uz galvenajām stratēģiskajām partnerībām lokālajos tirgos, kā arī automatizētā dīleru moduļa ieviešanu, palīdzēja saglabāt stabilus finansēšanas apjomus un portfeļa kvalitāti, kamēr kopējais tirgus saruka.

Novembrī mēs nolēmām vienkāršot un optimizēt savu pārvaldības struktūru, apvienojot  Austrumeiropas reģionālo vadības komandu ar Kaukāza reģiona vadības komandu, izveidojot jaunu - Eleving Eiropa. Esam pārliecināti, ka tas nodrošinās vienmērīgākus pārvaldības procesus un samazinās administratīvās izmaksas 2023. gadā.

Arī ESG jomā Grupa sasniedza vairākus nozīmīgus rezultātus. Aizvadītā gada pēdējā ceturksnī noslēdzām finanšu pratības platformas lokalizāciju Latvijas tirgum. Projekta mērķis ir izglītot patērētājus par personīgā budžeta plānošanu un veicinātu informētu finanšu lēmumu pieņemšanu. 2023. gada 1. un 2. ceturksnī plānojam šo platformu ieviest arī citos Grupas tirgos. Tāpat esam uzsākuši e-motociklu finansēšanas pakalpojumu sniegšanu Kenijā. Grupas kontekstā tas ir solis pretī stratēģisko mērķu izpildei, kur esam apņēmušies palielināt bezemisiju transportlīdzekļu skaitu savā portfelī un samazināt no portfeļa izrietošo oglekļa dioksīda emisiju intensitāti. Mūsu klientiem šis projekts ļaus ietaupīt naudu uz degvielas un uzturēšanas izmaksām. Sabiedrībai tas ilgtermiņā uzlabos pilsētu ekoloģiskos aspektus, piemēram, gaisa kvalitāti un samazinās trokšņa līmeni."

Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics:

“Pagājušais Eleving Group bija labākais gads EBITDA, ieņēmumu, tīrās peļņas un citu būtisku uzņēmējdarbības rādītāju ziņā. 2022. gadā Grupai izdevās palielināt koriģēto EBITDA rādītāju par 29,2% salīdzinājumā ar 2021. gadu, savukārt koriģētie ieņēmumi sasniedza EUR 183,8 milj., kas ir par 19,5% vairāk nekā pirms gada. Arī koriģētā neto peļņa pirms valūtas svārstību ietekmes 2022. gadā palielinājās par 47,6%, savukārt neto portfelis pieauga līdz EUR 288,9 milj.

Kopumā mēs novērojam nedaudz lēnāku portfeļa izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, taču tāda ir bijusi mūsu izvēle, lai mazinātu iespējamos biznesa riskus šajos nenoteiktības apstākļos. Mums ir izdevies diversificēt Grupas portfeli un absorbēt kara negatīvo ietekmi, samazinot portfeļa apmēru tirgos, ko negatīvi ietekmēja ģeopolitiskie apstākļi. Arī Grupas finansējuma struktūras diversifikācija joprojām ir teicama, un mēs varam sekmīgi izmantot privāto aizņēmumu piesaistes iespējas, īpaši Āfrikas reģionā.

Kā redzams iepriekš minētajos rādītājos, pateicoties konservatīvai un pārdomātai pieejai attiecībā uz Grupas bilances kvalitāti, esam stabili uzsākuši posmu, kas daudziem finanšu nozares uzņēmumiem ir izaicinājumu pilns - paaugstinātu procentu likmju periodu. 

Nākamajos ceturkšņos mēs plānojam turpināt koncentrēties uz kontrolētu izaugsmi, esošo produktu uzlabošanu un mūsu portfeļa kvalitātes saglabāšanu. Tā kā nākamgad noslēgsies mūsu trīs gadu obligāciju termiņš Latvijā, mēs rūpīgi sekosim līdzi arī norisēm kapitāla tirgos."

1Ienākumu un izmaksu attiecības koeficienta:

Koeficients aprēķināts dalot pārdošanas un administratīvo izmaksu summu ar procentu ieņēmumu, kas aprēķināti, izmantojot faktiskās procentu likmes metodi, ieņēmumu no maksām un komisijas naudām, un nomas ieņēmumu summu.

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī: https://eleving.com/investors/

 

Konferences zvans:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu rezultātus, ir paredzēts 2023. gada 16. februārī, plkst. 15:00 CET.

Reģistrācijas saite dalībai konferences zvanā: https://bit.ly/3K3H94F

 

Kontaktinformācija:

Eleving Group

Toms Vecvagars, investoru attiecību vadītājs

E-pasts: toms.vecvagars@eleving.com

 

Par Eleving Group

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 14 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Vairāk: www.eleving.com

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

 1. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi
Eleving_Group_Report_12M_2022_LV.pdf (1782.69 kB)