Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2022. gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-02-13 11:20:47
Versijas komentārs
Teksts

2022. gadā sasniegti vēsturiski lielākie gada ieņēmumi 27,969 miljoni EUR apmērā, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieaugot par 27%; sasniegts gada EBITDA rezultāts 2,838 miljoni EUR apmērā un 10,1% EBITDA rentabilitāte. 2022. gada 4. ceturksnī sasniegti vēsturiski lielākie ieņēmumi 7,798 miljoni EUR apmērā, pieaugot par 61% pret 2021. gada 4.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 1,170 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 186%. Periodā sasniegta 15% EBITDA rentabilitāte.

Rīga, 2023-02-13 10:18 CET -- 2022. gada 4.ceturksnī HansaMatrix sasniedza vēsturiski augstāko ceturkšņa pārdošanas apjomu 7,798 miljoni EUR, kas ir 61% pieaugums pret 2021. gada 4. ceturksni. 2022. gada 4.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 3% pieaugumu salīdzinot ar 2022. gada 3.ceturksni.

2022. gadā Koncerna ieņēmumi palielinājās par 27% salīdzinot ar 2021. gadu un sasniedza 27,969 miljonus EUR.

Ieņēmumu pieaugumu veicināja augstais pieprasījums galvenajās nozarēs, kas kopā ar aktīvo pārdošanas procesu un joprojām pastāvošo globālo pusvadītāju deficītu ir nodrošinājis ievērojamu pasūtījumu apjomu 2022. gada 4.ceturkšņa beigās 24,2 milj. EUR apmērā, pieaugot par 26% salīdzinot ar attiecīgo rādītāju 2022. gada 3.ceturkšņa beigas.

2022. gada 4.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 1,170 miljoni EUR un uzrādīti zaudējumi 0,922 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 186% pieaugumu pret iepriekšējā gada 4. ceturksni, un pieaudzis par 172% salīdzinot ar iepriekšējo – 2022.gada 3. ceturksni. 2022.gada 4. ceturksnī Koncerns uzrādīja neto zaudējumus 0,922 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2021. gada Q4, kad neto zaudējumi bija 1,966 miljoni EUR un 2022. gada Q3, kas tika uzrādīta neto zaudējumi 0,562 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 15% rentabilitāti

2022.gadā Koncerns sasniedzis EBITDA rezultātu 2,838 miljoni EUR un strādājis ar zaudējumiem 2,215 miljonu EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 24% samazinājumu pret iepriekšējā gada 12 mēnešiem. 2022. gada 12 mēnešos Koncerns darbojās ar zaudējumiem 2,215 miljoni EUR apmērā, kamēr 2021. gada 12m tika uzrādīta tīrie zaudējumi 1,952 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 12 mēnešu EBITDA 10,1% rentabilitāti.

Koncerna tīro peļņu 2022. gada 4. ceturksnī negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, no kuriem būtiskākās ir uzkrājumi 0,806 miljonu eiro apmērā, lai atspoguļotu SIA Zinātnes parks nekustamā īpašuma projekta patiesās vērtības izmaiņas un zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 0,340 miljoni EUR apmērā.

Vairākas, ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, arī 2022.gada 12 mēnešos negatīvi ietekmēja Koncerna tīro peļņu, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 1,421 miljoni EUR apmērā, uzkrājumi 0,806 miljonu eiro apmērā, lai atspoguļotu SIA Zinātnes parks nekustamā īpašuma projekta patiesās vērtības izmaiņas, kā arī Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas 0,350 miljoni EUR apmērā.

Labākai starpperioda rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns ir aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2022. gada 4.ceturksnī bija 0,388 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2021. gada 4. ceturksni, kad tā bija negatīva 0,310 miljoni EUR. 2022.gadā Koncerna normalizētā tīrā peļņa sasniedza 0,390 milj. EUR, salīdzinot ar 2021.gadu, kad normalizētā tīrā peļņa bija 1,165 miljoni EUR. Normalizētās peļņas samazinājums salīdzinot ar 2021.gadu skaidrojams ar mazāku augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvaru ražoto produktu portfelī, ko ietekmēja globālais komponenšu deficīts, visbūtiskāk ietekmējot Koncerna rezultātus 2022. gada 2.un 3.ceturknī.

2022.gada 12 mēnešos un 4.ceturksnī Koncerns veica patiesās vērtības pārvērtēšanu konvertējamajiem garantijas vērtspapīriem, kas izsniegti saistībā ar EIB finansējuma līgumu, samazinot šo vērtspapīru bilances vērtību par 0,544 milj. EUR (par 0,046 milj. EUR 2022. gada 4.ceturksnī) HansaMatrix 2022. gada 12 mēnešos un 4.ceturksnī vidējās svērtās akciju tirgus cenas krituma dēļ, attiecīgi palielinot Koncerna tīro peļņu (samazinot zaudējumus).

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas sākas 2022. gada 1. janvārī un beidzas 2022.gada 31. decembrī, ir sasniegts vēsturiski augstākais apgrozījums 27,969 miljoni EUR apmērā, kas ir par 27% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2021.gada 4.ceturksnī, un par 12% vairāk salīdzinot ar 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 3.ceturksnī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 2,838 miljoni EUR apmērā, uzrādot 24% samazinājumu salīdzinot ar pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2021. gada 4.ceturksnī, bet 37% pieaugumu salīdzinot ar pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 3.ceturksnī, kā arī uzrādīti 12 mēnešu zaudējumi -2,215 miljoni EUR apmērā, normalizētā tīrā peļņa šajā laika periodā sasniedza 0,390 milj. EUR apmēru. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 10,15% rentabilitāti.

Pārskata periodā HansaMatrix, balstoties uz stratēģiskiem apsvērumiem, informēja Latvijas Republikas Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un pārtrauca Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma projekta “Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide”. Rezultātā CFLA ir informējusi HansaMatrix par saņemtā ES finansējuma atmaksu saistībā ar šo projektu 0,748 miljoni EUR apmērā ar iespējamo atmaksas termiņu 2024.gada 1.decembris. Ar šo projektu saistītās investīcijas pārsvarā ir veiktas ražošanas iekārtās, tāpēc Sabiedrība izvērtē iespējas pagarināt minēto dzēšanas termiņu, vienojoties ar CFLA vai pārfinansējot saistības kredītiestādē.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 48.lappusē.

Pielikumā:

·         HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2022.gada 12 mēnešiem līdz 2022.gada 31.decembrim

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
HM report Q4 and 12m 2022 Nasdaq LV 2023-02-13.pdf (3276.51 kB)