Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu
Emitents Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS (391200LSGSVWPZW6LL87)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-01-20 10:20:49
Versijas komentārs
Teksts

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde paziņo, ka 2023.gada 20.janvārī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nenotika sabiedrības Statūtos noteiktā nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Sakarā ar to Valde informē, ka ārkārtas akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību tiek pārcelta uz 2023.gada 24.februāri. Atkārtoti sasauktā akcionāru sapulce būs tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo akcionāru skaita.

Paziņojumu par sasauktās ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu, kas tiek nozīmēta uz 2023.gada 24.februāri, skatīties zemāk.

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atkārtotas ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.

Akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 268., 270. un 296. (devītās nodaļas) pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.1 daļu, 54.1 pantu, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu, paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2023.gada 24.februārī plkst. 9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu iela 17, Daugavpils.

Darba kārtībā: AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes ievēlēšana.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2023.gada 24.februārī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.                                           

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2023.gada 16.februāris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē 2023.gada 24.februārī.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 296.panta ceturtajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot pēc paziņojuma publicēšanas un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”  interneta mājas lapā www.dpr.lv .

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 uzrādītāja akcijas, visas ir vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģinālu vai Uzņēmumu reģistra izziņu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt aizpildītai, apliecinātai un nosūtītai Sabiedrībai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā.

Akcionāriem arī tiek piešķirtas tiesības attālināti piedalīties sasaucamās ārkārtas 2023.gada 24.februāra akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanā.

Tiesības attālināti piedalīties sasauktajā akcionāru sapulcē ir akcionāriem, to pārstāvjiem vai viņu pilnvarotajām personām. Attālinātai dalībai akcionāru sapulcē akcionāriem ir jāaizpilda un jānosūta Sabiedrībai adresētu Akcionāra balsojuma uzdevumu. Akcionāra balsojuma uzdevumam ir jābūt aizpildītam, apliecinātam un nosūtītam Sabiedrībai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un Akcionāra balsošanas uzdevuma aizpildīšanas instrukciju. Attālinātās balsošanas uzdevuma veidlapa un Akcionāra balsošanas uzdevuma aizpildīšanas instrukcija pieejama pielikumā.

Pilnvaru vai Balsošanas uzdevumu var arī parakstīt ar derīgu elektronisko parakstu un atsūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: sapulce@dpr.lv.

Dalībā sapulcē un balsošanā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti līdz 2023.gada 23.februārim ieskaitot.

Priekšlikumus attiecībā uz darba kārtības jautājumiem un paziņotajiem lēmumu projektiem lūdzam nosūtīt uz e-pastu sapulce@dpr.lv vai uz Sabiedrības juridisko adresi.

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv internetā.

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2023.gada 5.janvāra līdz 23.februārim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājaslapā www.dpr.lv. Telefons uzziņām (+371) 65402333, e-pasts: sapulce@dpr.lv.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde

Pielikumi
Pilnvara_arkartejai _akcionaru_sapulcei_lv.pdf (192.80 kB)
Akcionara_balsojuma_uzdevums.pdf (534.53 kB)