Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces 2023. gada 19. janvārī lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-01-05 17:32:45
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2023. gada 19. janvārīplkst. 11:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

  1. Pieejamo opciju skaita palielināšana personāla opciju plānā un Personāla opciju izlaišanas noteikumu grozījumu, kā arī ar to saistītā Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu ar nosacījumu grozījumu apstiprināšana.

Lēmuma projekts.

  • Izlaist papildus 14 729 Sabiedrības personāla opcijas, palielinot esošo Sabiedrības personāla opciju skaitu no 12 794 līdz kopējam skaitam 27 523 personāla opcijām (1.5% no kopējā Sabiedrības akciju skaita).
  • Apstiprināt jaunu redakciju personāla opciju izlaišanas noteikumiem (pievienoti pielikumā šim paziņojumam).
  • Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par summu 12 794 EUR apmērā līdz kopējai summai 243 086 EUR (t.i., maksimālā summa, par kādu Valde varēs veikt faktisko Sabiedrības jauno akciju emisiju saistībā ar personāla opcijām sastādīs 27 523 EUR un 215 563 EUR saistībā ar EIB konvertējamajiem garantiju vērtspapīriem).
  • Apstiprināt Sabiedrības Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus ar nosacījumu (pievienoti pielikumā šim paziņojumam).
  • Pilnvarot Sabiedrības valdi izpildīt šo lēmumu un sagatavot, parakstīt un iesniegt Uzņēmumu reģistrā attiecīgos dokumentus.
  • Uzdot Sabiedrības Valdei ievietot Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā paziņojumu par Sabiedrības personāla opciju izlaišanu un tās nosacījumiem, atbilstoši AS “Nasdaq Riga” noteikumiem.

Balsojums:
Lai paātrinātu sapulces gaitu un atvieglotu balsu skaitīšanas procesu, sabiedrības valde aicina akcionārus izmantot savas tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsošanas veidlapu (pievienota pielikumā), kura parakstāma ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtāma sabiedrībai uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai ar pasta starpniecību, nosūtot kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2023. gada 18. janvāra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti, kā arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Pielikumi:

  1. Balsojuma veidlapa.
  2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi ar nosacījumu.
  3. Personāla opciju izlaišanas noteikumi jaunā redakcijā.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

 

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
1_2023-01-19 Balsojuma veidlapa_Voting form LVL_ENG.docx (75.76 kB)
2_2023-01-19_HansaMatrix_PK_palielinasanas noteikumi_SH capital increase regulations_LV_EN.pdf (169.02 kB)
3_2023-01-19 AS HansaMatrix Akciju opciju izlaisanas noteikumi LVL.pdf (215.99 kB)