Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30.septembrī
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-11-29 15:46:48
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) bruto portfelis 2022. gada 30.septembrī ir 1,048 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu bruto portfelis sastāda 953 milj. eiro, ko veido 33,579 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 460 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 25,795;
  • aizdevumu portfelis 323 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,653;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 86 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 200;
  • Zemes fonds 84 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 931.

No gada sākuma Sabiedrības finanšu instrumentu portfelis pieauga par 6.4% (56.9 milj. eiro) pēc apjoma un par 8.4% (2,601 projekts) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2022. gada 9 mēnešos Sabiedrība ir strādājusi ar 6.7 miljoni eiro peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Pārskata periodā uzņēmējdarbības vidē dominē Krievijas agresijas izraisītā kara Ukrainā netiešā ietekme, kas izpaužas kā strauji pieaugošas resursu cenas un resursu pieejamības problēmas, traucētas vai apturētas piegāžu ķēdes. Lai  palīdzētu  uzņēmējiem šajos apstākļos nodrošināt sekmīgu uzņēmējdarbību, esam atvēruši jaunu aizdevumu programmu kara ietekmes, tai skaitā  pārvarēšanas atbalstam. Tāpat periodā fokusējamies uz Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma programmu atvēršanu ceturtajā ceturksnī. Liela uzņēmēju interese jau atvēršanas brīdī ir par programmu uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Daudzdzīvokļu ēku segmentā gaidīta ir ANM programma energoefektivitātes uzlabošanai, kas tiks uzsākta decembrī. Kopumā ANM instrumenti ir mērķēti uz klimata pārmaiņas mazinošiem projektiem mazo un vidējo uzņēmumu un daudzdzīvokļu ēku segmentos, kā arī atbalsta programma īres namu būvniecībai, kas veicinās mājokļu pieejamību un ekonomisko attīstību reģionos.”  

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_09.2022_LV_public.pdf (1349.50 kB)