Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-11-24 16:10:50
Versijas komentārs
Teksts

2022. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 1 125,3 tūkst. eiro, kas ir par 9,5% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 138,4 tūkst. eiro – par 0,9 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.09.2022.

EUR

30.09.2021.

EUR

Neto apgrozījums

1 125 289

1 027 516

a) no lauksaimnieciskās darbības

1 125 289

1 027 516

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

38 065

23 925

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

41 009

30 584

Materiālu izmaksas:

(577 541)

(489 717)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(481 665)

(410 324)

b) pārējās ārējās izmaksas

(95 876)

(79 393)

Personāla izmaksas:

(397 757)

(358 978)

a) atlīdzība par darbu

(313 735)

(284 675)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(73 176)

(63 453)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(10 846)

(10 850)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(33 752)

(44 238)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(33 747)

(44 192)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

(5)

(46)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(56 926)

(49 787)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

138 387

139 305

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(134)

(3)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

138 253

139 302

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

138 253

139 302

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,327

0,330

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2022_gada_9_menesu_finansu_informacija.pdf (268.89 kB)
Siguldas_CMAS_2022_gada_9_menesu_finansu_informacija.xhtml (4131.01 kB)