Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
Emitents Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-11-16 17:14:28
Versijas komentārs
Teksts

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.’ panta 7. un 10.daļas prasībām, akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valde informē, ka ir noslēgts darījums ar koncernā apvienoto uzņēmumu valdošo uzņēmumu, Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēto kompāniju Amber Beverage Group Holding S.à r.l., reģistrācijas Nr. B218246, par esošā aizdevuma līguma ar neatmaksāto aizdevuma pamatsummu EUR 37 778 991 apmērā atmaksas termiņa pagarināšanu līdz 2026. gada 31. decembrim.

Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Tiek uzskatīts, ka darījums arī pozitīvi ietekmē Sabiedrības akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība gūs papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts Revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Amber Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

I.Geidāns

Pielikumi