Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Eleving Group paziņo grupas neauditētos rezultātus par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-11-07 11:13:29
Versijas komentārs
Teksts

Eleving Group turpina demonstrēt spēcīgus finanšu rezultātus

Operatīvie un stratēģiskie notikumi

 • Eleving Group turpina demonstrēt stabilus finanšu rezultātus un īstenot pieņemto stratēģiju, sasniedzot visu laiku augstāko deviņu mēnešu ieņēmumu līmeni un palielinot neto aizdevumu portfeli līdz EUR 288,6 milj. jeb par 4,6% attiecībā pret iepriekšējo ceturksni. 
 • Nepārtraukta ieņēmumu diversifikācija un līdzsvarota ieņēmumu plūsma no trīs pamatdarbības virzieniem:
  • elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti deviņu mēnešu ieņēmumos veidoja EUR 37,5 milj., kas ir par 109,5% vairāk nekā 2021. gada pirmajos deviņos mēnešos un par 7,7% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Galvenais ieņēmumu virzītājspēks bija augstvērtīgie rezultāti motociklu-taksometru finansēšanas segmentā Kenijā un Ugandā; 
  • nomas un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi sasniedza EUR 48,6 milj., kas ir par 24,6% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos deviņos mēnešos un par 5,6% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Ceturkšņa ieņēmumu pieaugumu, galvenokārt, ietekmējis neto aizdevumu portfeļa pieaugums Rumānijā un Gruzijā, tostarp arī citos darbības tirgos novērojams mērens aizdevumu portfeļu pieaugums; 
  • patēriņa finansēšanas produkti ceturkšņa ieņēmumu kopējā apjomā veidoja EUR 43,8 milj. jeb par 2,8% vairāk nekā attiecīgajā pārskata periodā gadu iepriekš, bet par 3,0% mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Kritumu patēriņa produktu ieņēmumos, galvenokārt, ietekmējis aizdevumu portfeļa samazinājums Ukrainā. 
 • Grupa ir ieviesusi stingrāku aizdevumu izsniegšanas politiku visās tās darbības valstīs, reaģējot uz ekonomisko neskaidrību pasaules ekonomikā. Rezultātā aizdevumu izsniegšanas īpatsvars pret saņemtajiem pieteikumiem transportlīdzekļu finansēšanas segmentā samazinājies no 16,9% iepriekšējā ceturksnī uz 14,4% trešajā ceturksnī, kā arī vidējā aizdevuma apjoms krities no EUR 2,2 tūkst. iepriekšējā ceturksnī uz EUR 1,9 tūkst. trešajā ceturksnī.  
 • Klientu maksājumu disciplīna saglabājusies stabila ar NPL proporciju pret neto aizdevumu portfeli 6,5% apjomā transportlīdzekļu finansēšanas segmentā un 5,6% patēriņa segmentā, atspoguļojot 0,1 p.p. pieaugumu abos rādītājos salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. 
 • Trešajā ceturksnī Eleving Group ir turpinājis iesākto ceļu uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un nākotni, sasniedzot vairākus nozīmīgus mērķus, kas izriet no pavasarī pieņemtās ESG stratēģijas:
  • ieviests jauns rādītājs Grupas pārvaldītajās transportlīdzekļu finansēšanas un tirdzniecības mājaslapās – CO2 intensitātes rādītājs, kas sniegs klientiem papildus zināšanas par transportlīdzekļu negatīvo ietekmi uz vidi. Turklāt transportlīdzekļi ar mazāku ietekmes uz vidi rādītāju tiks izcelti starp pārējiem, veicinot klientos izpratni par ilgtspējīgiem lēmumiem mobilitātes jomā.
  • Eleving Group ir parakstījusi Misija Nulle hartu. Iniciatīvas mērķis ir palielināt darba drošību un samazināt ar darba drošību saistītu nelaimes gadījumu skaitu. Tāpat Grupa ir ieviesusi vairākas jaunas politikas darbiniekiem ar bērniem un darbiniekiem, kas atgriežas no bērnu kopšanas atvaļinājuma. 

 

Finanšu aktualitātes un progress 

 

 • Stabila rentabilitāte, pateicoties: 
  • Koriģētajam EBITDA rādītājam – EUR 53,5 milj. (9M 2021: EUR 43,2 milj.);
  • Koriģētajam neto peļņas pirms valūtas kursu svārstību ietekmes rādītājam – EUR 17,7 milj. (9M 2021: EUR 12,1 milj.);
  • Koriģētajam neto peļņas pēc valūtas kursu svārstību ietekmes rādītājam – EUR 18,2 milj. (9M 2021: EUR 12,6 milj.). 
 • Rekordliels neto kredītportfelis – EUR 288,6 milj.; pieaugums par 12,8 milj. salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Transportlīdzekļu finansēšanas produkti pārskata perioda beigās veidoja EUR 224,8 milj., bet patēriņa finansēšanas produkti EUR 63,8 milj. no kopējā portfeļa.
 • Eleving Group turpinājusi diversificēt kapitāla struktūru, piesaistot EUR 4 milj. vērtu aizdevumu, izmantojot privāto obligāciju emisijas iespēju Kenijā. Turklāt lielākā daļa no piesaistītā kapitāla ir vietējā valūtā (KES), tādējādi samazinot ar ārzemju valūtām saistīto risku. 
 • Grupa ir veiksmīgi turpinājusi samazināt relatīvo operatīvo izmaksu bāzi, par ko liecina 1,4 p.p. kritums ienākumu un izmaksu attiecībā 2022. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar pirmajiem deviņiem mēnešiem pagājušogad. Turklāt, novērojot straujo inflācijas pieaugumu un vispārējo izmaksu pieaugumu vispasaules ekonomikā, Grupa arī turpmāk plāno fokusēties uz izmaksu optimizāciju. 
 • Pateicoties teicamajiem deviņu mēnešu finanšu rezultātiem, Grupa atrodas stabilākajā finanšu pozīcijā kā jebkad iepriekš – pārskata perioda beigās kapitalizācijas rādītājs sasniedza 27,4% (2020. gada 31. decembrī – 20,7%), procentu segumu koeficients (ICR) 2,7 (2020. gada 31. decembrī – 2,5), un parādsaistību slogs 3,8 (2020. gada 31. decembrī – 3,8), nodrošinot eiroobligāciju līgumisko noteikumu izpildi. 

 

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius:

Eleving Group šis ir bijis vēl viens teicams ceturksnis, kurā esam turpinājuši stabilu izaugsmi visos nozīmīgākajos biznesa rādītājos. Pateicoties izciliem finanšu rezultātiem 2022. gadā, Grupa šobrīd atrodas līdz šim spēcīgākajā finanšu pozīcijā.

Šobrīd Grupas līmenī mēs neredzam nozīmīgus ekonomiskās lejupslīdes signālus. Tomēr esam gatavi rīkoties, ja nākotnē radīsies kādi jauni potenciālie izaicinājumi. Ik ceturksni esam apliecinājuši, ka mums ir efektīva biznesa struktūra un ka esam gatavi izmantot visu tās potenciālu. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas regulāri noteicis uzņēmuma stabilo peļņu, apgrozījumu, EBITDA rezultātus, kā arī pieaugošos portfeļa rādītājus.

Apzinoties jauno globālo un ekonomisko realitāti, mēs turpinām ievērot konservatīvāku pieeju uzņēmuma attīstībā. Mūsu galvenais mērķis šajā gadā ir pilnveidot esošos produktus mūsu spēcīgākajos tirgos, kas turpina demonstrēt stabilus rezultātus kā mobilitātes, tā patēriņa finansēšanas segmentos.

Mēs esam pārskatījuši savu aizdevumu izsniegšanas politiku, kā arī izmaksu struktūru, lai būtu labāk sagatavoti nākotnes izaicinājumiem. Tomēr pieprasījums pēc mūsu produktiem joprojām saglabājas augsts, un portfeļa pieaugums ir mērāms teju 5% apmērā. Tas ir nedaudz mazāks nekā šā gada iepriekšējos ceturkšņos, tomēr tas ir mūsu apzināts lēmums, lai saglabātu kontrolētu un veselīgu izaugsmi šajos nenoteiktības pilnajos laikos, nevis ārējo faktoru ietekmes rezultāts. Pateicoties labākajam finanšu stāvoklim uzņēmuma vēsturē, efektīvai pārvaldības struktūrai un elastīgām biznesa operācijām, esam gatavi ne tikai potenciālajiem izaicinājumiem, bet arī gatavi izmantot iespējas nostiprināt savu tirgus daļu esošajos tirgos.

Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics:

Pēdējā ceturkšņa veiksmīgo sniegumu veicināja labā portfeļa kvalitāte un pārdomātā izmaksu kontrole. Aizvadītie trīs mēneši ir apliecinājums tam, ka iepriekš pieņemtā stratēģija turpina konsekventi nodrošināt atzīstamus finanšu rezultātus, neraugoties uz pasaulē un ekonomikā notiekošo.

Šobrīd varam novērtēt, ka stratēģiskie lēmumi par finansējuma piesaistes avotu diversifikāciju ir bijuši pamatoti un dod taustāmus rezultātus. Joprojām esam salīdzinoši izdevīgā pozīcijā, jo finansējumu struktūras pamatā mums atrodas  iepriekš izsniegtās obligācijas, banku aizdevumi un aizņēmumi no trešajām personām, kas tika apgūti laikā, kad finansējuma piesaistes nosacījumi kapitāla tirgos bija krietni labvēlīgāki. Viens no spilgtākajiem notikumiem aizvadītajā ceturksnī bija finansējuma piesaiste Kenijā 4 milj. eiro apmērā, izmantojot privāto obligāciju emisiju vietējiem investoriem. Šī gada veiksmīgie rezultāti ir bijuši pamatā mūsu biznesa (portfeļa) izaugsmei, kas galvenokārt tika finansēta no uzņēmuma pašu kapitāla.

Turpmākajos mēnešos plānojam aktīvāku darbu uzņēmuma administratīvo procesu efektivizēšanā un izmaksu optimizēšanā atsevišķās biznesa pārvaldības pozīcijās. Mēs esam gatavi nemierīgākiem laikiem, kas, iespējams, vēl ir tikai priekšā, un uzskatām, ka šos laikus visefektīvāk var pārdzīvot ar spēcīgu bilanci un perfektu operacionālo darbību. Tieši tam būs pievērsta mūsu uzmanība.

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī: https://eleving.com/investors/

Konferences zvans:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu rezultātus, ir paredzēts 2022. gada 9. novembrī, plkst. 15:00 CET.

Reģistrācijas saite dalībai konferences zvanā: https://bit.ly/3gO1XAD 

Kontaktinformācija:

Eleving Group

Toms Vecvagars, investoru attiecību vadītājs

E-pasts: toms.vecvagars@eleving.com

Par Eleving Group

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 13 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Vairāk: www.eleving.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

 1. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi
Eleving_Group_Report_9M_LV.pdf (1431.04 kB)